Steeds meer werkgevers ontwikkelen een visie op inclusief werkgeverschap. Daarnaast zijn er ook tal van organisaties die al ver voor de invoering van de banenafspraak het belang van diversiteit en inclusie (D&I) inzagen. Je zou kunnen zeggen dat het simpelweg al in hun DNA zat. ISS Facility Services is zo’n bedrijf. Naast het realiseren van interne D&I-ambities, kijkt het bedrijf ook om zich heen en vraagt zich continu af: hoe kunnen we meer maatschappelijke en sociale impact maken?

Eén van de mogelijkheden is samenwerken met andere organisaties op het gebied van maatschappelijke impact. ISS doet dat onder andere samen met Ministerie van Financiën. Hoe ziet zo’n samenwerking eruit en wat levert het allemaal voor moois op?

Aan het woord: Esmée Bosma, adviseur Diversiteit & Inclusie bij het Ministerie van Financiën

“Binnen het ministerie geloven we in de kracht van diversiteit. Door diversiteit ontstaan verrassende inzichten, en innovatieve en onconventionele oplossingen. Dat komt omdat diversiteit zorgt voor samenspel van verschillende perspectieven, competenties, culturen en ervaringen. Ook vinden we dat inclusief werkgeverschap zich niet moet beperken tot onze eigen organisatie.”