INZICHTEN

Publicaties

Onze publicaties gaan in op de nieuwste trends en onderzoeken op het gebied van outsourcing, facility management en het ontwerpen van werkplekbeleving.

Financieel jaarverslag 2019

Duik in ons financieel jaarverslag van 2019 om meer te weten te komen over ons bedrijf en onze prestaties. In 2019 hebben we verder gewerkt aan een gedurfde en vitale transformatie die ons vermogen om onze belangrijkste klanten te bedienen heeft versterkt.

Lees ons financieel jaarverslag

De toekomst van outsourcing

ISS gaf het Kopenhagen Instituut voor Toekomstige Studies (CIFS) de opdracht om een aantal scenario's te ontwikkelen voor de toekomst van de wereldwijde bedrijfstak facility management. Het werk leidde tot vijf ISS 2020 Vision White Books over de toekomstige perspectieven op Facility Management.

Front page - ISS 2020 Vision Capstone White Book - The Future of Work, Workforce and Workplace

WHITE BOOK

Future of Work, Workforce & Workplace

De werkplek wordt niet langer gezien als de centrale spil van een organisatie. Toch zijn fysieke werkplekken nog steeds essentieel om een organisatiecultuur te creëren en te ondersteunen. Fysieke kaders in combinatie met mensgerichte dienstverlening moeten zorgen voor een holistische werkplekbeleving. Een waarbij de eindgebruikers productief kunnen zijn en zich kunnen ontplooien.

Front page - ISS_2020_Future_of_Service_Management_White_Book

WHITE BOOK

ISS Vision 2020: Future of Service Management

Het vijfde en laatste white book van ISS en het Copenhagen Institute of Future Studies (CIFS) onderzoekt de trends en drijfveren die een revolutie teweegbrengen in servicemanagement, een belangrijke referentie voor concurrentie op dit moment.

Front page - ISS 2020 Vision_Future of Outsourcing and Perspectives for Facility Management

WHITE BOOK

De toekomst van outsourcing en perspectieven voor Facility Management

Verder kijkend na 2020 zijn er een aantal megatrends die op verschillende manieren opnieuw vorm geven aan outsourcing. De toekomst van outsourcing kenmerkt zich door een hoge mate van samenwerking om het wereldwijde concurrentievermogen te stimuleren. Outsourcing evolueert om tegemoet te komen aan nieuwe marktbehoeften en aan de groeiende complexiteit van de uitdagingen waarmee bedrijven in de toekomst geconfronteerd worden.

Front page - ISS 2020_Future of Public Sector Outsourcing_Cover

WHITE BOOK

Future of Public Sector Outsourcing

Er zijn op dit moment meer zaken die worden geschaard onder facility management dan ooit tevoren. Dat biedt ongeëvenaarde mogelijkheden voor het opzetten van nieuwe samenwerkingsmodellen.De toekomst van uitbesteding in de publieke sector wordt gekenmerkt door zeer goed ontwikkeld facility management of infrastructuurbeheer verankerd in precisie en meting, procesdiscipline en operational excellence.

Front page - ISS_2020_Vision_-_New_Ways_of_Working

WHITE BOOK

New Ways of Working – The Workplace of the Future

In de toekomst zal facility management nieuwe innovatieve serviceconcepten moeten toepassen die verder gaan dan alleen naar de werkplek kijken als een mogelijkheid om de bedrijfskosten te verlagen.Dit rapport analyseert de strategische thema's die de toekomstige strategieën voor de werkplek vormgeven.

Front page ISS_2020_Vision

WHITE BOOK

2020 Vision

ISS en het Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS) hebben een studie uitgevoerd naar de toekomst van het wereldwijde Facility Management (FM). Gebaseerd op een onderzoek onder meer dan 300 senior executives van ISS en 50 specialisten van het Global FM-netwerk. Het onderzoek is ook gebaseerd op workshops en diepte-interviews met belangrijke ambassadeurs uit de bedrijfstak.

Sociaal jaarverslag 2019

Lees ons sociaal jaarverslag 2019 om meer te weten te komen over hoe wij streven naar een goede zorg voor onze medewerkers, het milieu en onze klanten.

Lees ons sociaal jaarverslag

Perspectieven op faciliteit- en werkplek management

Onze whitepapers geven meer inzicht in de belangrijkste aspecten van facilitair management, ervaring op de werkplek en outsourcingsdiensten.

WHITEPAPER

Perspectieven op de marktontwikkeling in FM

Dit whitepaper bespreekt de ontwikkeling van Facility management vanaf de jaren tachtig tot nu en biedt een aantal voorspellingen over waar de sector in de toekomst naartoe zal gaan. De industrie transformeert van een overwegend single-service lokaal outsourcingmodel naar een geïntegreerd dienstverleningsmodel dat naadloos aansluit bij de kernbehoeften van de klant op nationale en zelfs mondiale schaal.

WHITEPAPER

Risico's beheren en beperken binnen Strategisch Facility Management

Het onderwerp van dit whitepaper is risicobeheer en beperking met strategisch facility management (FM). Het is gebaseerd op veldwerk dat is uitgevoerd door de Technische Universiteit van Wenen, afdeling Informatie en Facility Management (IFM), PwC Oostenrijk, en de ervaringen die zijn opgedaan in de facilitaire dienstverlening door ISS Oostenrijk.

WHITEPAPER

Definiëren van Service Excellence in Facility Management

In dit whitepaper worden twee belangrijke thema's die belangrijk zijn voor het stimuleren van een uitstekende dienstverlening in Facility Management afgerond. Ten eerste wordt die uitstekende dienstverlening ondersteund door consistentie. Ten tweede door een absoluut vertrouwen in de naleving van de overeengekomen normen. Echter toont onderzoek ook aan dat deze consistentie op zich niet voldoende is om een hoge kwaliteit van de dienstverlening te garanderen.

WHITEPAPER

Service Innovation in the Facility Management Industry

Innovatie is vandaag de dag één van de belangrijkste uitdagingen voor facility management. Ondanks het feit dat de situatie de afgelopen 10 jaar is verbeterd, kunnen FM-bedrijven aanzienlijk meer aan innovatie doen.

WHITEPAPER

Trends en ontwikkelingen binnen Facility Management

Het whitepaper behandelt verdere trends en ontwikkelingen binnen Facility Management op basis van het veldwerk van de Technische Universiteit van Wenen, afdeling Informatie en Facility Management, en de operationele ervaringen van FM-dienstverlener ISS.

WHITEPAPER

Excellence in Transition Management

Dit whitepaper verkent de belangrijkste elementen die nodig zijn voor een succesvol transitieproces in de uitbesteding. Het legt daarnaast de basis voor een succesvol uitbestedingspartnerschap.

WITBOEK

Een beveiligingsaanvraag indienen

Wat is een offerteaanvraag (RFP), hoe kan het het competitieve biedingsproces verbeteren en hoe identificeert een beveiligingsbedrijf de soorten informatie die nodig is om een effectieve offerteaanvraag te schrijven? In dit whitepaper wordt een kader gepresenteerd dat gebaseerd is op vijf basisstappen om een offerteaanvraag op te stellen, te herzien en te publiceren. Vervolgens worden voorstellen voor het werken met RFP's op het gebied van beveiligingsdiensten in de uitbestedingssector uitgewerkt.

WHITEPAPER

Werken met veranderingsmanagement in Service Outsourcing

Uitbesteden van diensten zorgt voor veel veranderingen. Voor de medewerkers die meegaan in de uitbestede diensten zijn dat grote veranderingen. Ook voor de rest van de organisatie zal uitbesteding van diensten tot veel veranderingen leiden.

WHITEPAPER

Indirecte kostenbesparingen bij uitbesteding

Organisaties maken steeds vaker gebruik van outsourcing als strategie om de winstgevendheid te verhogen, zich opnieuw te richten op hun kernactiviteiten en de productiviteit en het concurrentievermogen te verbeteren.

WITBOEK

Diversiteit in Outsourcing

Het samenstelling van het medewerkersbestand ondergaat wereldwijd aanzienlijke demografische veranderingen en alle organisaties moeten een strategie voor diversiteitsmanagement ontwikkelen en uitvoeren.

WHITEPAPER

HR-uitdagingen bij het uitbesteden van diensten

Hoewel HR-uitdagingen cruciaal zijn voor het succes van de processen in de uitbesteding van dienstverlening, wordt er te vaak onvoldoende aandacht aan besteed.

WHITEPAPER

Het trainen van medewerkers in meerdere vaardigheden en baantevredenheid bij uitbesteding

Het trainen van medewerkers in meerdere vaardigheden is een effectieve manier om werk te organiseren zodat de productiviteit, flexibiliteit en de kwaliteit van de dienstverlening worden verbeterd.

WHITEPAPER

Diversiteit brengt nieuw talent in de organisatie

Nieuw onderzoek van ISS Denmark en Copenhagen Business School laat zien hoe diversiteit nieuw talent in de organisatie brengt. Om deze gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en te behouden is het essentieel om een meer inclusieve benadering van talentmanagement te hanteren. Dat helpt weer om de dienstverlening te professionaliseren en de aanvoer van opvolgers te versterken ten bate van de winst en het bedrijf.

WHITEPAPER

Teams met een enorme diversiteit zorgen voor welzijn op de werkplek

Nieuw onderzoek van ISS en Copenhagen Business School bewijst dat teams met veel diversiteit het welzijn op de werkplek kunnen verhogen. Dit komt door het potentieel van diversiteit om sociale samenhang te genereren en onderling contact, de communicatie en de openheid van de medewerkers te bevorderen.

WHITEPAPER

Diverse teams drive Leadership Development

Nieuw onderzoek van ISS Denemarken toont aan dat het leiden van teams met een diverse samenstelling de competenties van leiders op het gebied van communicatie, het opbouwen van relaties en het ontwikkelen van talent versterkt en zorgt voor inclusie. Dit heeft een versterkend effect. Hoe beter het leiderschap, hoe beter het heterogene team zal functioneren.

WHITEPAPER

A Diverse Leadership Yields Higher Earnings

Uit dit rapport blijkt dat de voordelen van een divers management aanzienlijk zijn. Bedrijven met het meest diverse management hebben een operationele winstmarge van gemiddeld 12,6 procentpunten meer dan bedrijven met het minst divers management. Bovendien hebben bedrijven met de meest diverse samenstelling een operationele winstmarge die gemiddeld 5,7 procentpunten hoger ligt dan die van hun concurrenten.

WHITEPAPER

Linking Customer Experience with Service Employee Engagement

In dit whitepaper hebben we een reeks regressieanalyses uitgevoerd op onze gegevens. Opvolgend onderzoek heeft belangrijke nieuwe kennis aan het licht gebracht over de factoren die de betrokkenheid van servicemedewerkers en de ervaring van klanten stimuleren.

WHITEPAPER

Employee Engagement – the crucial role of the supervisor

Betrokken medewerkers zijn productiever, klantgerichter en loyaler. Uit verschillende studies blijkt dat bedrijven met een hoge mate van medewerkersbetrokkenheid winstgevender zijn.

WHITEPAPER

Effective Training of Front-line Service Employees

De kwaliteit van de dienstverlening is de belangrijkste drijfveer voor de tevredenheid van de klant. Omdat training de belangrijkste aanjager is van een hogere servicekwaliteit, is het één van de belangrijkste interne processen voor een bedrijf om goed op te presteren.

WHITEPAPER

The Value of Strategic HR Processes

Service Management gaat over het continu creëren van waarde in de ogen van de klanten. Daarom moet het servicebedrijf uitblinken in het bedienen van de eerstelijnswerkers. Zij zijn de belangrijkste schakel tussen dienstverlener en de opdrachtgever.

WHITEPAPER

Service design - de volgende stap in het creëren van geweldige workplace experiences

De werkplekbeleving is cruciaal voor bedrijven in de huidige competitieve zakelijke omgeving.Dit whitepaper gaat over het gebruik van service design om de werkplekdienstverlening te verbeteren en te innoveren.Dit doelbewuste, gestructureerde en op de gebruiker gerichte proces is een nieuw paradigma voor facility management.

WHITEPAPER

Service Management 3.0 - de volgende generatie van dienstverlening

Als alle bedrijven effectief concurreren op het gebied van dienstverlening, dan ligt de belangrijkste onderscheidende factor in het servicemanagementmodel en het vermogen om dit uit te voeren. De traditionele modellen en thema's volstaan echter niet meer. De toekomstige focus moet liggen op de dienstverlening en de kracht van de 'human touch'.

WHITEPAPER

Hoe 'Het nieuwe werken' ons gebruik van faciliteiten beïnvloedt

De manier waarop we werken is de afgelopen 50 jaar drastisch veranderd. Dit heeft invloed gehad op ons gebruik van de faciliteiten, omdat ze de manier waarop we werken ondersteunen.

Blijf op de hoogte

Meld u aan om de laatste inzichten van ISS te ontvangen. U kunt zich op elk moment weer uitschrijven.

Schrijf u hier in

Verhalen over mensen, plaatsen en de planeet

610749374

CASUS

De voordelen van het uitbesteden van technical services

Een multinational was op zoek naar een technisch team dat goed was opgeleid en goed wordt aangestuurd. Zodanig, dat zij een efficiënte en proactieve onderhoudsoplossing kon bieden voor zijn Amerikaanse locaties. Door op te treden als de primaire outsourcingspartner van de klant, kunnen we de kosten verlagen en de efficiëntie verhogen.

People - Tim Chow

MENSEN

Het Rolls-Royce-account blijft soepel draaien

Hoe is het om een key account manager van ISS te zijn voor een van de meest toonaangevende industriële technologiebedrijven ter wereld? Om dat te weten te komen, spraken we af met Tim Chow, key account manager bij ISS en verantwoordelijk voor het Rolls-Royce-account in Singapore.

HQ Back to Work

BLOG

Een veiligere werkplek creëren met PURE SPACE

‘Is het veilig?’ Dat is de vraag die talloze werknemers over de hele wereld zichzelf stellen nu ze weer terug naar hun werk gaan. PURE SPACE, een nieuw product van ISS, is erop gericht medewerkers zich weer op hun gemak te laten voelen in hun werkomgeving door te zorgen voor een hygiënische, veilige werkplek.

PEOPLE MAKE PLACES

Meer dan 60.000 klanten in 30+ landen