Verbondenheid en Betrokkenheid

De stem van medewerker

FI_2017_Tieto_IFS_01

De Ondernemingsraad van ISS behartigt de belangen van de medewerkers.

OR-verkiezing 2022

Meepraten over ISS?

Stel je kandidaat voor de OR-verkiezing!

De Ondernemingsraad van ISS

Wat wordt er van een OR-lid gevraagd?

Een OR-lid vertegenwoordigt de belangen van zowel de medewerkers als van ISS. Maandelijks spreekt de OR met de directie over het beleid van ISS. De onderwerpen zijn heel verschillend. Het gaat bijvoorbeeld over grote investeringen, organisatiewijzigingen of veranderingen in de arbeidsvoorwaarden.

Als OR-lid is het belangrijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst, zodat je alle documenten goed kunt begrijpen. Verder is het belangrijk om in discussies de hoofd- en bijzaken goed te kunnen scheiden. Dit alles vergt de nodige tijd en inzet, ook buiten je normale werkzaamheden om. Bovendien vraagt het de nodige kennis van zaken, want in de OR leer je onze organisatie op verschillende andere manieren kennen.

ISS zorgt vanzelfsprekend voor goede scholing over de Wet op de Ondernemingsraad en de medezeggenschap, zodat je goed voorbereid aan jouw taak als vertegenwoordiger van je collega’s kan beginnen.

Hoeveel tijd neemt de OR in beslag?

De OR vergadert maandelijks. De vergaderingen van de OR vinden meestal plaats tijdens kantooruren op het hoofdkantoor in De Meern, maar soms ook op een klantlocatie.

Reiskosten worden vergoed door ISS, tenzij jij door je functie hiervoor al een reiskostenvergoeding ontvangt. Iedere vergadering vraagt natuurlijk ook voorbereidingstijd voor het lezen van de informatie en opvolging naar aanleiding van de vergadering. We vragen je ook om proactief bij collega’s te informeren naar bespreekpunten en signalen.

De tijd die je aan de OR besteedt, geldt als werktijd. Je moet door jouw leidinggevende in staat gesteld worden om OR-werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Waar houdt de OR zich niet mee bezig?

De OR houdt zich niet bezig met het afsluiten van de verschillende cao’s. De cao's worden afgesloten na onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Verder behandelt de OR geen individuele kwesties, maar uitsluitend zaken die meerdere medewerkers en/of bedrijfsonderdelen betreffen.

De Kiesgroepen

Het is belangrijk dat de OR-leden uit alle lagen van het bedrijf komen, zodat alle medewerkers goed vertegenwoordigd en gehoord worden. Voor de periode van 2022-2026 bestaat de OR uit 15 leden verdeeld over 5 kiesgroepen:

Key Accounts:

  • vijf leden worden gekozen door en uit de groep van werknemers, op wiens arbeidsverhouding de cao voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf van toepassing is;
  • twee leden worden gekozen door en uit de groep werknemers op wiens arbeidsverhouding de cao voor het Contractcatering van toepassing is;
  • twee leden worden gekozen door en uit de groep van werknemers, op wiens arbeidsverhouding het Reglement Arbeidsvoorwaarden FUWA uitvoerend van toepassing is;
  • drie leden worden gekozen door en uit de groep werknemers, op wiens arbeidsverhouding de cao Metaal en Techniek of het Reglement Arbeidsvoorwaarden Fuwa Maandsalaris of Arbeidsvoorwaardenreglement Hay van toepassing is.

Kantoor De Meern:

  • drie leden worden gekozen door en uit de groep van werknemers, op wiens arbeidsverhouding het Reglement Arbeidsvoorwaarden Fuwa Maandsalaris of Arbeidsvoorwaardenreglement Hay van toepassing is.

OR-verkiezing 2022

Meepraten over ISS?

Stel je kandidaat voor de OR-verkiezing!

De verkiezingen in het kort

Iedereen die op 1 juni 2022 langer dan drie maanden in dienst is bij ISS, mag stemmen. Daarvoor ontvang je een stembiljet met daarop de kandidaten binnen jouw kiesgroep. Stem op jouw favoriete kandidaten en zorg voor een stevige vertegenwoordiging in de medezeggenschap!

Ontvang je geen stembiljet, dan kan je ervan uitgaan dat er binnen de kiesgroep geen verkiezing hoeft plaats te vinden, omdat er genoeg kandidaten zijn voor de OR.

Begin juni 2022 wordt de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt en dan weet je welke collega’s jou de komende 4 jaar vertegenwoordigen in de OR.

PEOPLE MAKE PLACES

Meer dan 40.500 klanten in meer dan 30 landen