MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Zorg voor mensen, plaatsen en de planeet

Vanaf het begin van het bedrijf in 1901 is ISS een mensenorganisatie die werkt vanuit de sterke overtuiging dat geweldige mensen een verschil kunnen maken en dat ook doen. We geloven in onze verantwoordelijkheid. Naar de planeet, naar onze mensen en naar de gemeenschappen die we bedienen. We weten dat wanneer wij de dingen goed doen, dit levens verbetert en de wereld beter maakt. Dat is wat ons motiveert.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (16)

Speak Up

Een ethische bedrijfsvoering is onderdeel van de Corporate Responsibility

Lees hoe onze gedragscode alles wat we doen, verbindt. Het 'Speak Up' beleid is sterk verbonden met onze ethische normen en gedragingen. In lijn met de ISS-waarden en de gedragscode is de bedrijfsintegriteit van ISS niet onderhandelbaar.

Lees meer over onze gedragscode en het 'Speak Up' beleid

ONZE BELOFTE

Een duurzaam bedrijfsmodel dat de wereld waarin we leven ondersteunt

Als wereldwijd opererend bedrijf met meer dan 370.000 medewerkers hebben we een belangrijke rol bij het oplossen van enkele van 's werelds meest urgente uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. We dragen bij aan duurzame ontwikkeling rondom drie thema's:     

  • People: Het bevorderen van veilige werkomstandigheden, gezondheid en welzijn en mensenrechten voor onze medewerkers en de medewerkers bij onze opdrachtgevers. Tegelijkertijd cultiveren we een cultuur van diversiteit en inclusie.   
  • Planet: Het verminderen van onze impact op het milieu, terwijl we onze klanten helpen om duurzame werkplekken te creëren door middel van strategisch advies en diensten.   
  • Profit: Positieve beïnvloeding van de wereldwijde bedrijfsomgeving door het naleven van gezonde bedrijfsnormen en het naleven van ons integriteitsraamwerk.  
Meer lezen
DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (14)

Ondersteunen van de UN Sustainable Development Goals

We zijn zeer toegewijd aan de transformatie naar een meer veerkrachtige en rechtvaardige internationale gemeenschap. Ons doel is om het goede voorbeeld te geven in onze branche. Daarbij streven we altijd naar een positieve beïnvloeding van de markt, waar we ook actief zijn. Met onze focus op hoe we een ethische benadering van mensen, planeet en winst kunnen hanteren, investeren we in het bijzonder in het ondersteunen van de volgende VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's):

SDG 5

Gendergelijkheid en alle vrouwen en meisjes ruimte en mogelijkheden bieden

Bij ISS omarmen en stimuleren we diversiteit. Bijna de helft van ons personeelsbestand bestaat uit vrouwen en we streven er voortdurend naar om de vertegenwoordiging van vrouwen in management, leiderschapsontwikkeling en inclusieprogramma's te vergroten met onze diversiteits- en inclusiestrategie op topniveau.

SDG 6

Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

Het waterverbruik is één van onze belangrijkste milieueffecten. Met onze wereldwijde ISS Green Offices Programme en Cleaning Excellence-aanpak streven we naar een vermindering van schoonmaakmiddelen met 75% en een wereldwijde verlaging van waterverbruik en waterafvoer tot 70%.

SDG 8

Bevordering van duurzame en inclusieve economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Als een toegewijd mensenbedrijf investeren we aanzienlijk in de ontwikkeling van medewerkers op alle niveaus van onze organisatie. Hiermee voorkomen we verwondingen en sterfgevallen, we garanderen een eerlijke beloning en we tolereren geen dwangarbeid, kinderarbeid, moderne slavernij en mensenhandel.

SDG 10

Vermindering van de ongelijkheid in en tussen landen

Als een van 's werelds grootste particuliere werkgevers zijn we er trots op dat we mensen met verschillende achtergronden en opleidingen kunnen verwelkomen. Wij bieden opleiding en carrièremogelijkheden voor een toenemend aantal vluchtelingen, maar ook voor mensen met een mentale en fysieke handicap, sociale problemen of beperkte of geen opleiding.

SDG 12

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

Door middel van ons Cleaning Excellence-programma en groene innovatieprojecten willen we het gebruik van chemicaliën verminderen en werken we samen met strategische leveranciers aan de ontwikkeling en het testen van nieuwe instrumenten, technologieën en processen die de impact op het milieu zullen verminderen.

SDG 13

Snel actie ondernemen om de klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden

ISS zet zich in om de impact op het milieu van onszelf - en van onze klanten - waar mogelijk te verminderen. Wij werken samen met onze klanten, zowel op de locaties als daarbuiten, en presenteren ons als strategische adviseurs om hen te helpen hun ecologische voetafdruk te beheren en te verminderen.

SDG 16

Bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling. Iedereen toegang tot rechtvaardigheid te bieden en doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instituties op alle niveaus op te bouwen.

Wij tolereren geen corruptie, omkoping, discriminatie of onethisch gedrag. Met de ISS-gedragscode en de Global People Standards bevorderen en stimuleren we een cultuur waarin verschillende perspectieven worden gewaardeerd en waarin het veilig is om je uit te spreken.

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Mogelijkheden voor inheemse groepen in Australië maximaliseren

Als een van 's werelds grootste werkgevers hebben wij een rol in het verbeteren van arbeidskansen voor mensen over de hele wereld, inclusief het aanbieden van duurzaam werk en carrièremogelijkheden voor inheemse Australiërs.

Meer lezen
AU CR - Maximizing opportunities

DIVERSITEIT & INCLUSIE

Mensen die het verschil maken

We omarmen en moedigen diversiteit en inclusiviteit in de breedste zin van het woord aan. Ongeacht etniciteit, ras, leeftijd, geslacht, genderidentiteit, fysieke of mentale beperking, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging, taal, culturele en opleidingsachtergrond. De diversiteit onder onze medewerkers wordt gezien als belangrijk concurrentievoordeel en een vitaal onderdeel van ons duurzame bedrijfssucces op de lange termijn. Onze inclusieve cultuur geeft mensen zelfvertrouwen en maakt ons creatiever, productiever en aantrekkelijker als werkgever.

Meer lezen
Meet our people option 2_Graded

Focus op duurzaamheid van het bedrijf

Ontdek hoe we op lange termijn waarde creëren voor ons bedrijf, en dus voor de wereld om ons heen. Door onze belangrijkste duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan en onze prestaties regelmatig en transparant te rapporteren.

Lees ons sociaal jaarverslag

Verhalen over mensen, plaatsen en de planeet

PEOPLE MAKE PLACES

Meer dan 40.500 klanten in meer dan 30 landen