Website tile background ISS Dark blue 300x300
Website tile background ISS Dark blue 300x300
Website tile background ISS Dark blue 300x300
Website tile background ISS Dark blue 300x300

Ondersteunen van de UN Sustainable Development Goals

We zijn zeer toegewijd aan de transformatie naar een meer veerkrachtige en rechtvaardige internationale gemeenschap. Ons doel is om het goede voorbeeld te geven in onze branche. Daarbij streven we altijd naar een positieve beïnvloeding van de markt, waar we ook actief zijn. Met onze focus op hoe we een ethische benadering van mensen, planeet en winst kunnen hanteren, investeren we in het bijzonder in het ondersteunen van de volgende VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's):

SDG 5

Gendergelijkheid en alle vrouwen en meisjes ruimte en mogelijkheden bieden

ISS is een multicultureel bedrijf en omarmt en stimuleert diversiteit. Met bijna 50% vrouwen in het medewerkersbestand dragen we bij aan de empowerment van vrouwen. De vertegenwoordiging van vrouwen in management, leiderschapsontwikkeling en graduate programma's heeft hoge prioriteit en ontwikkelt zich. Ons diversiteitsbeleid levert doorlopend resultaten op. Met meer initiatieven om vrouwelijke kandidaten te identificeren en vrouwen naar hogere functies te bevorderen. Trainingsprogramma's informeren, handhaven en verankeren beleid tegen intimidatie en discriminatie.

SDG 8

Bevordering van duurzame en inclusieve economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Minimumlonen, het recht om te organiseren en een veilige werkomgeving zijn basisnormen bij ISS. Als een toegewijd mensenbedrijf investeren we aanzienlijk in de ontwikkeling van medewerkers op alle niveaus van onze organisatie. We zetten ons continu op alle niveaus in tegen gewonden en dodelijke slachtoffers. We tolereren geen dwangarbeid, kinderarbeid, moderne slavernij en mensenhandel
in onze activiteiten en dit wordt strikt gehandhaafd door middel van governancecontroles, inclusief audits.

SDG 10

Vermindering van de ongelijkheid in en tussen landen

Als een van 's werelds grootste particuliere werkgevers biedt ISS de economische basis voor veel individuen en gezinnen over de hele wereld. We bieden een toenemend aantal vluchtelingen werk. Datzelfde geldt ook voor mensen met een mentale en fysieke handicap, sociale problemen of beperkte of geen opleiding. We bieden medewerkers de kans om hun vaardigheden te ontwikkelen door onderwijsprogramma's, waardoor hun baan- en carrièremogelijkheden worden vergroot.

SDG 12

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

We streven naar minder gebruik van chemicaliën met ons Cleaning Excellence programma. Daarvoor werken we samen met strategische leveranciers aan de ontwikkeling en het testen van nieuwe instrumenten, technologieën en processen die de impact op het milieu verminderen. We richten ons op groene innovatieprojecten, zoals het uitgebreide assortiment schoonmaakproducten van Diversey SURE. Deze zijn op planten gebaseerd en 100% biologisch afbreekbaar, ontworpen om superieure resultaten te leveren terwijl ze veilig voor mensen en vriendelijk voor het milieu zijn.

SDG 13

Snel actie ondernemen om de klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden

ISS zet zich in om de negatieve impact op het milieu als gevolg van onze activiteiten voortdurend te verminderen, en we werken ook samen met klanten
om hen te helpen hun eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. We werken op locaties van onze klanten. Dat betekent dat we inzicht krijgen in hun prestaties en deze kennis gebruiken om hen te helpen hun impact te beheren en te verminderen en hun doelen te bereiken. We hebben een Net Zero-emissiedoelstelling voor 2040 vastgesteld voor alle scopes.

SDG 16

Bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, iedereen toegang tot rechtvaardigheid bieden en doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instituties op alle niveaus op te bouwen.

We streven ernaar om alle vormen van discriminatie en onethisch gedrag uit te bannen door de ISS-gedragscode en de Global People Standards. Dit beleid vormt de basis voor onze leermiddelen en programma's, waaronder een uitgebreide onboarding-cursus waarin alle nieuwe medewerkers worden getraind in onze manier van werken en onze waarden. Corruptie en omkoping zijn illegaal en in strijd met onze waarden. We brengen ons Speak Up-systeem continu onder de aandacht, zodat onze medewerkers hun bezorgdheid over deze zaken anoniem en zonder angst voor represailles kunnen uiten.

Verhalen over mensen, plaatsen en de planeet