PRIVACY

Disclaimer

Op deze disclaimer en inhoud van deze website is uitsluitend het Deense recht van toepassing, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke regels. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze disclaimer zal, indien het niet in goede onderlinge verstandhouding kan worden opgelost, uitsluitend worden beslecht door de Deense rechtbank in Kopenhagen, Denemarken.