MANAGEMENT

RAAD VAN BESTUUR VAN ISS A/S

Alle bestuursleden zijn onafhankelijk, behalve de vertegenwoordigers van de medewerkers.

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

CHAIR

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

2022_BoD_Ben_Stevens_website

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Nada Elboyadi_website

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

2022_BoD_Joseph Nazareth_website

MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

2022_BoD_Elsie Yiu_website

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

Audit- en Risicocommissie

De Audit- en Risicocommissie evalueert de externe financiële rapportage, belangrijke boekhoudkundige beleidsregels en belangrijke boekhoudkundige prognoses en beoordelingen en herziet en controleert het risicobeheer, interne controles en bedrijfsintegriteitszaken van Group. Deze controleert ook de interne auditfunctie van Group en evalueert het Financieel beleid, het Dividendbeleid en het Belastingbeleid van Group. Daarnaast controleert en evalueert de Audit- en Risicocommissie de relatie met onafhankelijke auditors, herziet zij het auditproces en het auditrapport van de auditor en doet zij aanbevelingen over de benoeming van auditors aan de Raad van Bestuur.

De Audit- en Risicocommissie heeft in 2021 zeven vergaderingen gehad.

In 2021 heeft de Audit- en Risicocommissie zich onverminderd gericht op het evalueren van de toepassing van de boekhoudkundige beleidsregels van de groep, het gebruik van belangrijke boekhoudkundige prognoses en beoordelingen en materiële risico's verbonden aan de financiële rapportage, inclusief het systeem van interne controles. De Commissie evalueerde ook Speak Up (klokkeluidersregeling) en integriteit van de organisatie. Het handvest voor de Audit- en Risicocommissie is herzien. Inclusief het handvest en de middelen voor de interne audit van Group.

De leden van de Audit- en Risicocommissie worden gezien als onafhankelijk conform de definitie die is vermeld in de Deense Aanbevelingen Bedrijfsbestuur.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

CHAIR

Ben Stevens

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

Vergoedingscommissie

De Raad van Bestuur (Board) heeft een beloningscommisie (Renumeration Committee of Committee). Het Committee biedt overzicht in de voorbereiding op beloningsbeleid. Ze evalueert en geeft aanbevelingen over de beloning van de leden van het bestuur en groep uitvoerend management. Ook geven ze goedkeuring op de beloning van de leden van het bestuur (EGM).

De commissie beoordeelt het belonigingsbeleid minstens één keer per jaar en zorgt ervoor dat de vergoeding in overeenstemming is met het beleid.

Het comité kan onafhankelijke externe adviseurs inschakelen om het comité te adviseren over aangelegenheden over de beloning en andere aanverwante zaken die tot de taken van het comité behoren.

De beloningscommissie had in 2021 negen overleggen.

In 2021 bleef de beloningscommissie zich richten op het evalueren van de beloning van de Raad van Bestuur en EGMB, inclusief het Short Term Incentive Program voor 2021 (STIP) en het Long Term Incentive Program voor 2021 (LTIP). Daarnaast beoordeelde de commissie het beloningsbeleid en het beoordelingsverslag.

De activiteiten van de beloningscommissie in 2021 staan beschreven in het beoordelingsverslag.

De leden van de beloningscommissie worden gezien als onafhankelijk conform de definitie die is vermeld in de Deense Aanbevelingen Bedrijfsbestuur.

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Benoemingscommissie

Het Benoemingscommissie staat de Raad van Bestuur bij om te zorgen voor passende plannen en processen bij de benoeming van kandidaten voor de Raad van Bestuur en de Executive Group Management Board en om de samenstelling van deze raden te evalueren. Verder geeft het Benoemingscommissie aanbevelingen voor de benoeming of benoeming van leden van de Raad van Bestuur, de Executive Group Management Board en de comités opgericht door de Raad van Bestuur.

Het Benoemingscomité kwam in 2021 veertien keer bij elkaar.

In 2021 waren de belangrijkste activiteiten van het Benoemingscommissie het ondersteunen van het zoeken naar en het aanbevelen van de benoeming van nieuwe leden, het beoordelen van de opvolgingsplanning en organisatorische veranderingen, het ondersteunen van de jaarlijkse evaluatie van de Raad en het beoordelen van de samenstelling van de Raad.

The members of the Nomination Committee are considered independent based on the definition outlined in the Danish Corporate Governance Recommendations. 

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

CHAIR

Niels Smedegaard

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Transactiecommissie

De Transactiecommissie doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur over bepaalde grote acquisities, desinvesteringen en klantencontracten, beoordeelt de transactiepijplijn, overweegt de procedures van ISS voor grote transacties en evalueert geselecteerde uitgevoerde transacties. financiering, herfinanciering of materiële variatie van bestaande financiering en voorstellen voor de uitgifte van aandelen of schuld.

De Tranasctiecommissie had in 2021 vier overlegmomenten.

In 2021 heeft de Tranasctiecommissie bepaalde biedingen voor grote klantencontracten, het beoordelingsproces en de standaard voor commerciële biedingen, de commerciële pijplijn, desinvesteringen beoordeeld en in dit verband relevante aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur.

De leden van de Transactiecommissie worden gezien als onafhankelijk conform de definitie die is vermeld in de Deense Aanbevelingen Bedrijfsbestuur.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

CHAIR

Ben Stevens

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Evaluaties Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van ISS A/S voert jaarlijkse evaluaties uit van de Raad. Een beschrijving van de jaarlijkse evaluatieprocedure van de Raad en de algemene conclusies zijn opgenomen in de statutaire Bedrijfsbestuurrapporten van ISS A/S vanaf 2017. De statutaire bedrijfsbestuurrapporten van ISS A/S vindt u in onderstaande link.

Verslagen weergeven

PEOPLE MAKE PLACES

Meer dan 40.500 klanten in meer dan 30 landen