MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Rapporten, beleidsrichtlijnen en publicaties

Specifieke richtlijnen voor governance van ISS Group zijn door de Executive Group Management Board overgenomen en vervolgens geïmplementeerd door alle regio's en landen.

Bij ISS zijn we trots op onze inspanningen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. We rapporteren jaarlijks in overeenstemming met de nieuwe standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI), 's werelds meest gebruikte raamwerk voor duurzaamheidsverslaglegging. 

We hebben ervoor gekozen om te werken aan de hand van met de 'Core'-optie. Een overzicht van de in dit verslag opgenomen GRI-standaarden is te vinden in de tabellen in het rapport. We gebruiken ook de richtlijnen uit ISO 26000 'Guidance on Social Responsibility' en de Deense norm DS 49001 'Social responsibility management system - Requirements' voor onze analyse en rapportage. 

Daarnaast werken we ook met de principes van SA8000 met betrekking tot arbeid en mensenrechten. De SA8000-norm is een instrument voor de implementatie van internationale arbeidsnormen ter bescherming van medewerkers. 

Het verslag is ook het statutaire verslag over maatschappelijke verantwoordelijkheid conform §99 a en §99b van de Deense wet op financiële verslaglegging. 

De rapportering dient bovendien om te voldoen aan onze verplichting om te communiceren over de vooruitgang (CoP), zoals vereist door de UNGC.  

Lees al onze verslagen

Transparantie is van belang voor onze hoge standaarden. Elk jaar brengen we verslag uit over de vooruitgang die we als maatschappelijk verantwoorde onderneming hebben geboekt. De meest recente rapporten vindt u naast onze andere publicaties.

Lees onze publicaties

UK Modern Slavery Act

Ons beleid moet er voor zorgen dat slavernij en mensenhandel in geen enkel bedrijfsonderdeel en nergens in onze leveranciersketen plaatsvinden. Dit is in overeenstemming met onze Code of Conduct, Corporate Responsibility Policy, Supplier Code of Conduct and Global People Standards. Onze Global People Standards heeft onder andere betrekking op controles vóór indiensttreding, nultolerantie voor dwangarbeid, verplichte arbeid en kinderarbeid, en recht op privacy. 

We voeren interne audits uit om te controleren of we deze risico's in onze bedrijfsvoering beheersen. We erkennen dat bepaalde categorieën in onze leveranciersketen een hoger risico op kinder- of slavenarbeid met zich meebrengen en daarom hebben we in 2017 een nieuwe Supply Chain Policy en ISS ProcurePASS geïmplementeerd. 

PEOPLE MAKE PLACES

Meer dan 40.500 klanten in meer dan 30 landen