MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Rapporten, beleidsrichtlijnen en publicaties

Specifieke richtlijnen voor governance van ISS Group zijn door de Executive Group Management Board overgenomen en vervolgens geïmplementeerd door alle regio's en landen.

Lees al onze verslagen

Transparantie is van belang voor onze hoge standaarden. Elk jaar brengen we verslag uit over de vooruitgang die we als maatschappelijk verantwoorde onderneming hebben geboekt. De meest recente rapporten vindt u naast onze andere publicaties.

Lees onze publicaties

UK Modern Slavery Act

Ons beleid moet er voor zorgen dat slavernij en mensenhandel in geen enkel bedrijfsonderdeel en nergens in onze leveranciersketen plaatsvinden. Dit is in overeenstemming met onze Code of Conduct, Corporate Responsibility Policy, Supplier Code of Conduct and Global People Standards. Onze Global People Standards heeft onder andere betrekking op controles vóór indiensttreding, nultolerantie voor dwangarbeid, verplichte arbeid en kinderarbeid, en recht op privacy. 

We voeren interne audits uit om te controleren of we deze risico's in onze bedrijfsvoering beheersen. We erkennen dat bepaalde categorieën in onze leveranciersketen een hoger risico op kinder- of slavenarbeid met zich meebrengen en daarom hebben we in 2017 een nieuwe Supply Chain Policy en ISS ProcurePASS geïmplementeerd. 

PEOPLE MAKE PLACES

Meer dan 40.500 klanten in meer dan 30 landen