Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Verantwoordelijkheid

Klokkenluidersregeling

ISS heeft een Klokkenluidersbeleid opgesteld en een meldingssysteem in het leven geroepen om medewerkers, zakenpartners en andere belanghebbenden de mogelijkheid te bieden ernstige incidenten of misstanden op een vertrouwelijke manier te melden. Via dit kanaal kunnen ernstige incidenten of misstanden worden gemeld die een negatieve invloed kunnen hebben op de activiteiten en prestaties van ISS, in strijd kunnen zijn met wetgeving, of een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, de veiligheid van personen of aantasting van het milieu, en die gezien de aard van de kwestie niet kunnen worden gemeld via de normale kanalen. ISS garandeert dat er serieus en afdoende wordt gereageerd op deze meldingen. Voor hulp bij de beoordeling of een kwestie lokaal of door middel van de Klokkenluiders-tool gemeld kan worden, kunt u de Handleiding Klokkenluiders raadplegen. Elke melding wordt ontvangen door het hoofd Group Internal Audit.

Een kwestie melden

Een kwestie melden via onze online meld tool of telefonische hotline (+442036301701)
Hier melden

Informatie opvragen over een bestaande kwestie

Informatie opvragen over een kwestie die u heeft gemeld

Hier informatie opvragen

Klokkenluidersbeleid

Hier kunt u ons Klokkenluidersbeleid downloaden. Lees het door voordat u een kwestie meldt.

Handleiding voor Klokkenluiders

Lees onze Handleiding voor Klokkenluiders hier om te weten te komen hoe u een kwestie kunt melden.

Contact

Dan_web
Dan Otzen
Head of Group Internal Audit
Email: Dan.Otzen@group.issworld.com
Telefoonnummer: +45 38 17 68 00

Buddingevej 197
DK-2860 Søborg
Denmark