Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Verantwoordelijkheid

Health, Safety & Environment

Sinds de oprichting van ISS in 1901, vormen mensen het hart van onze organisatie. Daarom zijn het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers van cruciaal belang voor ons succes. Daarnaast is het milieu steeds groter deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven, zowel op het werk als thuis. Om die reden heeft ISS in Nederland een afdeling QHSE (Quality, Health, Safety & Environment) met als missie om kwaliteit, gezondheid, veiligheid, milieu beleid en strategieën op te stellen, in lijn met onze HSE Visie 100, en om daarmee toegevoegde waarde te ontwikkelen voor onze opdrachtgevers. Daarnaast heeft de afdeling QHSE als doel om HSE kennisdeling te vergemakkelijken en om het operationeel management bij opdrachtgevers te ondersteunen met informatie, advies, coaching en begeleiding.

Het beheersen van HSE risico’s is naast een menselijke ook een zakelijke behoefte. Opdrachtgevers verwachten van ISS dat we beschikken over een systeem gebaseerd op ons Health en Safety beleid en onze betrokkenheid. We beheersen de risico’s tijdens onze werkzaamheden en we werken binnen de wettelijke kaders. De afdeling QHSE onderzoekt incidenten om de oorzaak te bepalen waarna passende corrigerende maatregelen genomen kunnen worden waarmee gewerkt wordt aan continue verbetering van onze (HSE) prestaties.
Als onderdeel van deze systematische aanpak, hebben wij robuuste rapportage systemen voor de registratie van daadwerkelijke en potentiële incidenten en risico’s. Daarnaast monitoren we non-conformiteiten en corrigerende maatregelen.

Een ander onderdeel van ons HSE beleid is de aanpak van milieu belasting en maatschappelijke verantwoordelijkheid. ISS voelt zich verplicht om tijdens de werkzaamheden en prestaties de milieubelasting te verminderen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Als leidraad voor ons HSE beleid voert ISS in Nederland de HSE visie van 100 die internationaal door ISS ontwikkeld is:

    ISS streeft ernaar om nummer 1 te zijn in onze industrie en om erkend
       te worden als leider met betrekking tot prestaties op het gebied van
       gezondheid, veiligheid en milieu;
0     ISS werkt met 0 dodelijke ongevallen;
0     ISS werkt met 0 ernstige ongevallen en verwondingen

Bekijk de Quality, Health, Safety en Environment beleidsverklaring hier

Health Campagne 2018

20180613 gezondheidscampagne 2018
Bekijk hier de health campagne 2018

Safety Campagne 2018

20180613 veiligheidscampagne 2018
Bekijk hier de safety campagne 2018

Milieucampagne 2017

20180613 milieu campagne
Bekijk de milieucampagne 2017