Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Publieke sector

Uw uitdaging

Welke uitdagingen vragen uw aandacht?

Met 963.690 medewerkers (820.088 FTE) in 2017 is de publieke sector in zijn geheel één van de grootste werkgevers. Met een werkzame beroepsbevolking van bijna 8,7 miljoen personen komt dat neer op ruim 10% van de werkende Nederlanders.

De afgelopen jaren kenmerken zich door een taakstellende begroting en decentralisatie van verantwoordelijkheden en activiteiten. De landelijke overheid trekt zich terug of legt taken bij provincie of gemeente. Media en maatschappij kijken daarbij (kritisch) mee bij de activiteiten in de publieke sector. Transparantie en toegankelijkheid worden vereist en anders afgedwongen.

De publieke sector kent een aantal organisatorische uitdagingen. De landelijke overheid heeft de maatschappelijke verplichting om het goede voorbeeld te geven en soms een voorlopersrol in te vullen. Als dat anders uitpakt, dan wordt er kritisch naar de activiteit gekeken. Een lastige tweestrijd. De organisatorische uitdagingen zijn duurzaamheid en innovatie, circulariteit, arbeidsparticipatie, compliancy en focus op kernactiviteiten en op kostenefficiëntie.

De laatste twee uitdagingen hangen nauw met elkaar samen. De publieke sector werkt met ‘belastinggeld’. Als grootste stakeholder wil de maatschappij weten wat er gebeurt met dat publieke geld. Alle activiteiten moeten gericht zijn op het creëren van toegevoegde waarde voor burgers en het bedrijfsleven.

Zij moeten centraal staan en het primaire proces is daaraan ondersteunend. Bij het geven van het goede voorbeeld hoort vanzelfsprekend ook het voldoen aan wet- en regelgeving en verwacht het publiek integer handelen.

Met een zeer breed pakket aan ondersteunende taken loopt een publieke instelling het risico om grip te verliezen op kernactiviteiten en compliancy. Als de randzaken steeds meer aandacht vragen en krijgen, loopt uw organisatie ook het risico dat financiële middelen niet doelmatig worden aangewend. Twee voorbeelden hiervan zijn de uitdagingen in circulariteit en arbeidsparticipatie.