Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Privacy & Cookies

Privacy & Cookiebeleid

Op deze pagina vindt u het Privacybeleid en Cookiebeleid van ISS. Binnen het Privacybeleid maken we onderscheid tussen algemene personen, eigen medewerkers en medewerkers van derden.

Privacybeleid

Alle documenten op één pagina

Vanaf 25 mei 2018 wordt de privacywet uit AVG gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. De wet zelf is al enige tijd van kracht en bij ISS zijn we al geruime tijd bezig de bewaren en respecteren van uw privacy. Onderdeel van de privacywet is we heel specifiek moeten zijn in wat wij doen met persoonsgegevens en dat betekent dat we voor verschillende activiteiten en relaties ook verschillende privacyverklaringen moeten presenteren. Hieronder vind je alle privacyverklaringen die voor ISS Facility Services Nederland beschikbaar zijn.

Contact

Ongetwijfeld leveren de veranderingen en de assessment vragen op. Speciaal voor de inwerkingtreding van de AVG / GDPR heeft de afdeling Legal een zogenoemde Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Deze weet alles over gegevensbescherming, persoonsgegevens, de wettelijke eisen en de ethische uitgangspunten. Vragen kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer.

ISS Global Privacyverklaring (voor ISS NL)

Download de privacyverklaring

We hechten waarde aan het beschermen van uw privacy en zullen uw persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met deze privacyverklaring en in overeenstemming met onze verplichtingen onder de huidige Nederlandse wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywetgeving) en de EU Algemene Verordening gegevensbescherming die van toepassing is met ingang van 25 mei 2018.

Deze Privacyverklaring geldt voor de:

 • ISS Group, een groep vennootschappen met hoofdkantoor in Denemarken, zoals opgesomd in het geconsolideerd Group Annual Report, waaronder de Nederlandse ISS vennootschappen (gezamenlijk of apart te noemen, ISS, wij, ons of onze).

We hechten waarde aan het beschermen van uw privacy en zullen uw persoonsgegevens behandelen conform deze privacyverklaring en conform onze verplichtingen onder:

 • de Privacywetgeving; en
 • de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming, die van tijd tot tijd kan worden aangepast.

1. Wat zijn persoonsgegevens en bijzondere categorieën van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”) zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens is een subcategorie van persoonsgegevens en kunnen gegevens bevatten zoals ras, afkomst, religie, seksuele geaardheid, gezondheid en medische informatie en lidmaatschap van een vakvereniging.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we en houden we bij en waarom?

2.1. Algemeen

We verzamelen uw persoonsgegevens om diensten aan u (of aan het bedrijf waarvoor u werkt) te verlenen en/of om diensten van u (of van het bedrijf waarvoor u werkt) te verkrijgen.

De persoonsgegevens die we van u mogen vragen, bevatten uw contactgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en uw identificatiegegevens (zoals uw rijbewijsgegevens of paspoortinformatie). Wij zullen deze bijzondere categorieën van gegevens alleen vragen als we daarvoor een wettelijke grondslag hebben of uw uitdrukkelijke akkoord en u informeren over het doel van deze verwerking.

We kunnen u ook vragen om ons af en toe informatie te verschaffen, bijvoorbeeld wanneer u een probleem meldt over onze dienstverlening of wanneer we u vragen om enquêtes, vragenlijsten en feedback formulieren in te vullen die we gebruiken voor kwaliteitsmonitoring en onderzoeksdoeleinden.

2.2. Wettelijke en regelgevende vereisten

We mogen eveneens uw persoonsgegevens verzamelen om te voldoen aan wet- en regelgeving.

3. Wat gebeurt er wanneer u ons die gegevens niet bezorgt?

U heeft het recht om geen persoonsgegevens met ons te delen en uzelf niet te identificeren bij ons. Als u er voor kiest om de gevraagde gegevens niet te delen of u wenst zich niet te identificeren bij ons, dan kunnen we u de door u gevraagde diensten of informatie niet leveren.

4. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Over het algemeen verzamelen we de persoonsgegevens rechtstreeks van u. We verzamelen de persoonsgegevens die u ons elektronisch geeft via gebruik van onze website; tijdens telefoongesprekken met medewerkers; wanneer we u diensten leveren en beheren; en op formulieren of andere correspondentiemiddelen, al dan niet elektronisch, die u heeft ingevuld. Indien we uw persoonsgegevens verzamelen via een derde partij stellen we u daarvan in kennis en indien nodig vragen we uw toestemming voor een dergelijke verwerking.

Indien we persoonsgegevens ontvangen die we niet gevraagd hebben en niet relevant zijn voor de doelstelling zoals beschreven onder 2.1, 1e alinea, dan zullen we die informatie vernietigen of anonimiseren, tenzij we wettelijk gehouden zijn de gegevens te behouden.

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen. Dit bespaart u tijd en maakt het verblijf op onze website prettiger. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf

Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur. De informatie in deze cookie kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hiermee analyseren wij of en welke website(s) binnen ons netwerk u nog meer heeft bezocht. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk zijn.

Tracking cookies van onze adverteerders

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders ‘tracking cookies’ op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analytics

Wij gebruiken voor onze website(s) de ‘Analytics’ dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. De cookie van dit bedrijf maakt analyse en rapportage van bezoekgedrag van de website mogelijk. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie over Google Analytics, Google’s privacy policy en een opt-out tool verwijzen wij naar http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn (like / share / tweet). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring Twitter, Facebook, Google+ of LinkedIn over de verwerking van uw (persoons)gegevens. We wijzen u er op dat deze regelmatig wijzigen.

De informatie die deze sociale netwerken verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn stellen zich te houden aan de Privacy Shield Principles en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat deze niet bij een website van derden teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:

Links op onze website

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. We willen u er op wijzen dat de voorwaarden van deze ISS Global Privacyverklaring niet van toepassing zijn op externe websites. Als u wilt weten hoe een derde uw persoonlijke gegevens behandelt, moet u een kopie van zijn eigen privacyverklaring verkrijgen.

5. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld zodat we kunnen voldoen aan de wetgeving, met inbegrip van het doen van alles wat door de wet verplicht of toegelaten is. Ook gebruiken we uw persoonsgegevens ten behoeve van het beheer van onze relatie met u en bij het oplossen van eventuele juridische en / of commerciële klachten of problemen. Verder vergemakkelijken deze gegevens onze bedrijfsvoering, inclusief het uitvoeren van andere functies en activiteiten met betrekking tot de activiteiten van ISS en het verbeteren van onze diensten. Bovendien, als u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd, kunnen we u vertellen over onze producten en diensten en die van derden die u kunnen interesseren.

Over het algemeen zullen we uw gegevens alleen gebruiken of uitwisselen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet of voor een doel dat u werd bekendgemaakt en waarvoor u heeft ingestemd.

6. Maken we gegevens bekend bij derden?

We mogen uw persoonsgegevens delen of openbaar maken voor een van de bovengenoemde redenen. Gegevens mogen gedeeld worden met derden, waaronder werknemers van de ISS Groep, onze verwante organisaties, agenten, externe adviseurs en onze externe dienstverleners en aannemers (zoals elke postverlener, commerciële agent of ondersteunende diensten), gerechtelijke instanties, regelgevende en geschillen beslechtende instanties (of elk ander lichaam aan wie de openbaarmaking door de wet of de rechterlijke beslissing vereist is), en elke andere persoon of entiteit aan wie de openbaarmaking door u is toegestaan, met inbegrip van de voornoemde werknemers.

We zullen geen speciale categorieën van gegevens over u delen met iemand of met een entiteit anders dan onze verwante organisaties, onze medewerkers en de medewerkers van onze verwante organisaties, overheids- of regelgevende instanties (met inbegrip van rechtshandhavingsinstanties, tribunalen en rechtbanken), wanneer vereist of toegestaan is door de wet, en elke andere persoon zoals wettelijk toegestaan.

Wanneer we uw gegevens doorgeven aan een derde partij, nemen we alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat deze derden aan geheimhouding en privacy verplichtingen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens gebonden zijn.

De openbaarmaking geschiedt in overeenstemming met wettelijke vereisten, waarbij tevens geldt dat overdrachten worden beschermd door overeenkomsten met de verwerker om ervoor te zorgen dat gegevens niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan duidelijk vermeld zijn en om adequate beveiligingsmaatregelen te waarborgen.

7. Maken we uw persoonsgegevens bekend bij ontvangers buiten de EU/ EER?

We zullen uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan organisaties buiten het land waarin we uw gegevens (zoals van toepassing) hebben ontvangen zonder uw schriftelijke toestemming, behalve zoals hieronder uiteengezet of waar openbaarmaking is toegestaan of vereist is door de wet of een gerechtelijk bevel.

We kunnen uw persoonsgegevens binnen de ISS-groep bekendmaken aan onze ondernemingen of aannemers buiten de EU/EER. Een dergelijke overdracht verandert echter niets aan onze verplichtingen om uw persoonsgegevens te beschermen onder deze privacyverklaring. Als uw gegevens buiten de EU/EER worden overgedragen, garandeert ISS een adequaat beveiligingsniveau door over te dragen naar landen waarvan door de EU-Commissie heeft geoordeeld dat zij beschikken over een adequaat beschermingsniveau of door een passend opgesteld contract tussen ISS en de niet-EU / EER-entiteit die de gegevens ontvangt.

8. Direct marketing en promotioneel gebruik van uw persoonsgegevens

ISS mag uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatie over onze diensten of producten of diensten en producten geleverd door derden, die volgens ons van belang kunnen zijn voor u. Met uw uitdrukkelijke toestemming, kunnen we uw persoonsgegevens aan dergelijke derden verstrekken voor specifieke marketingdoeleinden.

Op basis van de aard van onze zakelijke relatie kunnen we u als referentie gebruiken wanneer we onze zaken aan anderen promoten. In die omstandigheden zullen we uw voorafgaande en specifieke toestemming vragen en zullen we alleen de persoonsgegevens bekendmaken waarvoor u toestemming heeft gegeven.

U kunt ons te allen tijde vragen om u niet te benaderen over producten en diensten en over het publiceren van uw gegevens aan anderen voor dat doel door contact op te nemen met ons.

9. Opslag, veiligheid en bewaartermijn van uw persoonsgegevens

We houden uw persoonsgegevens bij in papieren versie of elektronisch. We hebben wettelijk voorgeschreven beveiligingsmaatregelen in acht genomen om de persoonsgegevens die we hebben verkregen te beschermen ingeval van misbruik, storing en verlies, onbevoegde toegang, wijziging of openbaarmaking. ISS past technische beveiligingsmaatregelen toe, zoals encryptie. Dit omvat een scala aan systemen en communicatie beveiligingsmaatregelen, evenals de veilige opslag van gekopieerde documenten. Bovendien wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot personen die persoonlijk toegang hebben gekregen. We nemen redelijke maatregelen om persoonsgegevens te vernietigen of te anonimiseren wanneer deze niet langer kunnen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van relevante wet- en regelgeving is vereist.

10. Hoe uw persoonsgegevens raadplegen of verbeteren of vernietigen?

We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die we over u hebben, accuraat, actueel, compleet en relevant is wanneer we het gebruiken of openbaar maken. Wij vragen u contact met ons op te nemen wanneer u denkt dat uw persoonsgegevens niet correct zijn.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of indien u tot uw persoonsgegevens toegang wilt verkrijgen, ze wilt verbeteren of laten vernietigen, kunt u contact opnemen met ons lokale Legal team:

 • Per brief aan: ISS Facility Services BV, T.a.v.: Afdeling Legal, Rijnzathe 8, 3454 PV De Meern
 • of
 • dpo@nl.issworld.com.

Een verzoek tot toegang moet een volledige omschrijving bevatten van de gevraagde persoonsgegevens. Uw verzoek tot toegang tot uw persoonsgegevens wordt gedocumenteerd, evenals de details van het verzoek en de identiteit van de medewerker van ISS die u toegang heeft gegeven. U heeft het recht toegang te hebben tot uw persoonsgegevens en die te verbeteren indien ze onjuist, niet actueel of onvolledig zijn. U mag uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens ook intrekken.

Als u van mening bent dat de informatie die we over u hebben, onjuist is, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, kunt u verzoeken deze te corrigeren. Als we ervan overtuigd zijn dat de informatie moet worden gecorrigeerd, nemen we redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de informatie wordt gecorrigeerd en stellen u in kennis van de correctie. We zullen uw gegevens verbeteren en andere ontvangers op de hoogte stellen van de correctie wanneer we daartoe verplicht zijn overeenkomstig de Privacywetgeving.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor we misschien een verzoek tot correctie moeten weigeren. In die gevallen kunt u verzoeken dat we een vaststelling invoegen met het persoonsgegeven dat u heeft verzocht te verbeteren.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het verbeteren van uw gegevens of om toegang te krijgen tot uw gegevens. Redelijke kosten die door ons zijn gemaakt bij de verwerking en het antwoord op uw toegangsaanvraag, inclusief het fotokopiëren, het verstrekken van schriftelijke rapporten, administratie- en verzendkosten kunnen in rekening worden gebracht.

11. Hoe zullen we uw aanvraag beantwoorden?

We zullen ons best doen uw verzoek binnen de 20 werkdagen na ontvangst ervan te verwerken en te beantwoorden. Indien we u niet kunnen helpen met uw verzoek, ontvangt u een schriftelijke verklaring over de reden daarvan. Daarnaast ontvangt u informatie over wat u kunt doen als u niet tevreden bent met ons antwoord.

12. Wenst u anoniem contact met ons te hebben?

U kunt ook anoniem contact met ons hebben. Als u ervoor kiest om niet te worden geïdentificeerd, zijn we beperkt in het verstrekken van de benodigde diensten of informatie.

13. Kunt u een klacht indienen over een schending van de privacy?

Indien u een klacht wenst in te dienen over een schending van de privacy, gelieve contact op te nemen met onze Groep functionaris voor gegevensbescherming (“Group Data Protection Officer”):

 • Telefoon: +45 41 132 332
 • Schrijven naar de functionaris voor gegevensbescherming, ISS A/S, Buddingevej 197, DK 2860 Soeborg, Denmark; of
 • Een e-mail versturen naar dpo@group.issworld.com.

We zullen ons best doen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u uw klacht doorsturen naar Datatilsynet (the Danish Data Protection Authority):

 • Telefoon: +45 33 193 218
 • Post: Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 Copenhagen, Denmark
 • Online: www.datatilsynet.dk (Privacy Complaint Form)

14. Verdere informatie nodig?

Voor meer informatie over privacy in het algemeen, kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens bezoeken.

15. Onze privacyverklaring bijwerken

We kunnen onze privacyverklaring en de manier van het verwerken van persoonsgegevens van tijd tot tijd opnieuw beoordelen, herzien, of wijzigen. We zullen de geactualiseerde versie op de Nederlandse website van ISS plaatsen. Eventuele aangepaste voorwaarden worden van kracht vanaf de datum van publicatie.

Privacyverklaring voor ISS medewerkers

Download de Privacyverklaring

1 Wat doen we met uw persoonsgegevens?

1.1 Gedurende uw dienstverband bij één van de tot de groep van ISS Holding Nederland B.V. behorende vennootschappen (“ISS”) verzamelt en verwerkt ISS van u persoonsgegevens.

2 Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen en om ons te houden aan geldende wet- en regelgeving. Uw persoonsgegevens verwerken wij voor:

 • het aangaan en onderhouden van een dienstverband met u door het voeren van een relevante personeels-, salaris- en verzuimadministratie hiervoor;
 • het nakomen van onze re-integratieverplichtingen;
 • het voldoen aan de (vanuit de overheid) opgelegde eis om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • uitvoeren van de opdrachtovereenkomst met een opdrachtgever;
 • het in opdracht van onze opdrachtgevers uitvoeren van extra betrouwbaarheidscontroles voordat u bij hen ingezet kan worden (pre-employment screening);
 • het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 • managementdoeleinden waaronder: managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid, het houden van werktevredenheidsonderzoeken en het uitoefenen van audits en accountantscontroles;
 • naleving van het beleid van ISS en de procedures die gelden binnen ISS;
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • het aanvragen van subsidies, premiekortingen en dergelijke;
 • naleving van wet- en regelgeving.

2.2 Als wij uw persoonsgegevens willen verwerken voor een ander doel dan hierboven genoemd, informeren wij u altijd daarover en vragen toestemming indien dit nodig is.

3 Welke persoonsgegevens van u verwerken wij?

3.1 ISS verzamelt de volgende persoonsgegevens over u: naam, contactgegevens, titel, e-mailadres, adres, woonplaats, datum indiensttreding, duur arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, persoonlijkheidstesten en andere testen, verklaring omtrent gedrag, Burger Service nummer (BSN), verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning, vakbondslidmaatschap, handtekening ten behoeve van autorisatiematrices, referenties, bonusbrieven, salarisgegevens, waarschuwingen, opzegging, ontslag, reden voor ontslag, ziekmelding, inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) en andere informatie die relevant zijn voor uw dienstverband bij ISS.

4 Hoe gaat ISS met uw persoonsgegevens om?

4.1 ISS behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk. Deze worden alleen verstrekt aan derden op basis van uw toestemming. Of als ISS daartoe gerechtigd is op basis van de arbeidsovereenkomst, dan wel de wet.

4.2 ISS spant zich tot het uiterste in voor passende organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Medewerkers van ISS die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

4.3 ISS verwerkt uw persoonsgegevens bij ISS en eventuele (sub)verwerkers. Deze gegevens worden, indien noodzakelijk, ingezien door entiteiten uit de ISS groep als deze kennis nodig is voor de bedrijfsvoering binnen de genoemde doelstellingen (artikel 1.4). Doorgifte van persoonsgegevens tussen entiteiten van de ISS groep is gebaseerd op Binding Corporate Rules die door ISS zijn vastgesteld. U kunt een kopie van deze Binding Corporate Rules opvragen bij de Nederlandse Data Protection Officer (DPO) via dpo@nl.issworld.com.

4.4 ISS kan voor het realiseren van de genoemde bedrijfsdoeleinden uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties (bijvoorbeeld de externe accountant), overheidsinstellingen (waaronder UWV, Belastingdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onderaannemers en bedrijven en/of personen voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bijvoorbeeld salarisverwerker, arbodienst, zorgverzekeraar, pensioenmaatschappij, leasemaatschappij.) Mochten deze partijen uw gegevens buiten de EU verwerken, dan vindt de verwerking plaats onder de EU-US Privacy Shield regelgeving ofwel de door de EU opgestelde standaard Modelcontracten. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de DPO van ISS Nederland via dpo@nl.issworld.com.

4.5 Daarnaast kan ISS uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel op basis van uw toestemming.

4.6 ISS bewaart uw persoonsgegevens tot twee (2) jaar na beëindiging van uw dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn voor bijvoorbeeld claims, audits, fiscale en/of andere wettelijke verplichtingen langer beschikbaar voor ISS (bijvoorbeeld financiële gegevens 7 jaar). ISS hanteert hierbij de wettelijke bewaartermijnen.

5 Wat zijn uw rechten?

5.1 Meer informatie over de persoonsgegevens die ISS verwerkt kunt u opvragen bij de Nederlandse Data Protection Officer (dpo@nl.issworld.com). Verder kunt u (i) bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en (ii) verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd of verwijderd.

Voor klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ISS, kunt u terecht bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of de Deense Autoriteit Persoonsgegevens (www.datatilsynet.dk).

6 Wie is de verantwoordelijke?

6.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ISS Holding Nederland B.V. die mede namens alle tot haar groep behorende vennootschappen optreedt als verantwoordelijke. Voor bezwaren of verzoeken kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van ISS via dpo@nl.issworld.com of per post naar adres:

ISS Holding Nederland B.V.
T.a.v.: Legal/Data Protection Officer
Rijnzathe 8
3454 PV DE MEERN

Privacyverklaring voor werknemers van leveranciers ISS

Download de privacyverklaring

1. Wat doen we met uw persoonsgegevens?

1.1. ISS ontvangt persoonsgegevens van u. In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij die persoonsgegevens nodig hebben, welke persoonsgegevens het betreffen, wat de wettelijke grondslag is voor het gebruik van uw persoonsgegeven en welke rechten u daarbij heeft. Als wij deze Privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetswijzingen of andere regelgeving van overheidswege, zullen wij u hierover zo goed als mogelijk informeren. Op onze website vindt u de geldende versie van de Privacyverklaring.

2. Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

2.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen en om in overeenstemming te zijn met geldende wet- en regelgeving. Uw persoonsgegevens die u en/of uw werkgever aan ons heeft verstrekt, verwerken wij voor de volgende doelen:

 • identificatie en efficiënte toegangscontrole van werknemers die werken op een locatie van klanten van ISS;
 • het vaststellen dat u beschikt over de vereiste documenten en certificaten;
 • het registreren van gewerkte uren;
 • de bevordering van de veiligheid op de locatie bij de klanten van ISS;
 • het voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan ISS en;
 • het beperken van ketenaansprakelijkheid.

2.2. Als wij uw persoonsgegevens willen gaan verwerken voor een ander doel dan hierboven genoemd zullen wij u daar altijd over informeren en toestemming vragen indien dit nodig is.

3. Welke persoonsgegevens van u verwerken wij?

3.1. ISS verwerkt de volgende persoonsgegevens van u: naam, adres, woonplaats, contactgegevens, geboortedatum, Burger Service Nummer, specificatie gewerkte uren, nationaliteit, soort identiteitsbewijs (nummer en geldigheidsduur), indien noodzakelijk kopie diploma’s en certificaten, aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning, notificatieverklaring inclusief nummer en geldigheidsduur. Van zelfstandigen zonder personeel nog aanvullend: KvK-gegevens en BTW nummer.

4. Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw gegevens

4.1. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende grondslagen. ISS gebruikt uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor:

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting die op ISS rust, zoals de verplichtingen uit de Arbowet, Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet Allocatie Arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) of;
 • Het behartigen van het gerechtvaardigd belang van ISS of haar klanten. Dit kan bijvoorbeeld zijn het voorkomen en beperken van aansprakelijkheid (i) op basis van de hiervoor genoemde wetten alsmede (ii) krachtens de invorderingswet, de wet aanpak schijnconstructies (WAS) (iii) wettelijke veiligheidseisen op de locatie of;
 • De bescherming van vitale belangen van uzelf of een ander persoon, bijvoorbeeld in het geval van een ernstig ongeval op de locatie of;
 • De uitvoering van uw arbeidsovereenkomst die u met uw werkgever heeft. Persoonsgegevens zijn hiervoor bijvoorbeeld nodig omdat u anders niet kan worden uitbetaald of bij (een klant van) ISS te werk worden gesteld.

5. Hoe gaat ISS met uw persoonsgegevens om?

5.1. ISS spant zich tot het uiterste in passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Medewerkers van ISS die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsbeding.

5.2. ISS slaat uw persoonsgegevens op bij ISS en eventuele (sub)verwerkers en indien noodzakelijk kunnen deze gegevens worden ingezien door entiteiten uit de ISS groep als inzage nodig is voor de bedrijfsvoering binnen de onder 2 genoemde doelstellingen. Doorgifte van persoonsgegevens tussen entiteiten van de ISS groep is gebaseerd op de ‘Binding Corporate Rules’ die door ISS zijn vastgesteld. U kunt een kopie van deze Binding Corporate Rules opvragen bij de Nederlandse Data Protection Officer (DPO) via dpo@nl.issworld.com.

5.3. ISS kan ten behoeve van het realiseren van de onder 2 genoemde bedrijfsdoeleinden uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers, auditinstanties (zoals bijvoorbeeld de externe accountant), overheidsinstellingen (zoals bijvoorbeeld UWV, Belastingdienst, Inspectiediensten). Mochten deze partijen uw gegevens buiten de EU verwerken dan zal dit transport/verwerking gebeuren onder de EU-US Privacy shield regelgeving ofwel de door de EU opgestelde standaard Modelcontracten. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de DPO van ISS in Nederland via dpo@nl.issworld.com.

5.4. Daarnaast kan ISS uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe uw uitdrukkelijke toestemming heeft of wanneer ISS daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht.

5.5. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan.

6. Uw rechten

6.1. Meer informatie over de persoonsgegevens die ISS van u bewaart en verwerkt kunt u opvragen bij de lokale Nederlandse DPO via: dpo@nl.issworld.com. Verder kunt u (i) bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, (ii) verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd of verwijderd en (iii) uw instemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder gewenst moment intrekken.

6.2. Als u uw toestemming wilt intrekken of uw persoonsgegevens wilt laten corrigeren, dient u hierover contact op te nemen met de DPO van ISS in Nederland via: dpo@nl.issworld.com. Met klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ISS, kunt u terecht bij de Nederlandse Autoriteit persoonsgegevens of de Deense autoriteit persoonsgegevens.

7. Verantwoordelijke

7.1. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ISS Holding Nederland B.V. die mede namens alle tot haar groep behorende vennootschappen optreedt als verantwoordelijke. Voor bezwaren of verzoeken kunt u contact opnemen met de DPO van ISS via dpo@nl.issworld.com of per post naar adres:

ISS Holding Nederland B.V.
T.a.v.: Data Protection Officer
Rijnzathe 8
3454 PV De Meern

Cookiebeleid

Cookiebeleid

Deze website is beschikbaar gemaakt door ISS Nederland (“ISS”), Rijnzathe 8, De Meern, Nederland

1. Achtergrond

Dit beleid beschrijft het gebruik van cookies door ISS. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, moet u deze website niet gebruiken en de cookies deleten die geplaatst zijn door de website.

2. Cookies

Een cookie is een klein stukje data dat verzonden wordt van een website en wordt opgeslagen in uw web browser terwijl u surft op onze website zodat wij uw computer kunnen herkennen bij terugkerende bezoeken. De cookie kan informatie via uw browser zenden met een doel van authenticatie of identificatie van de computer (bijvoorbeeld via het IP-adres) of de gebruiker. Cookies kunnen informatie zoals registratie van gegevens en voorkeuren van de gebruiker bevatten. Wanneer een server een verzoek van een computer ontvangt die een cookie van de website heeft opgeslagen, dan kan de server de opgeslagen informatie uit de cookie samen met de opgeslagen informatie op de server gebruiken. Een cookie kan geen informatie van uw computer verzamelen en kan geen virus of andere schadelijke bestanden bij zich dragen.

De volgende cookies van derden worden opgeslagen bij gebruik van deze website:

 • Google Analytics (aangeboden door Google Inc.) om ons in staat te stellen a) om statistische analyses van bijvoorbeeld het aantal bezoekers, informatie over de locaties, interesses en dergelijke te leren over onze bezoekers en b) om de vriendelijkheid en het gebruik te verbeteren, bijvoorbeeld op basis van de webverkeer metingen.
 • Addthis (aangeboden door AddThis, Inc.) om ons in staat te stellen dat bezoekers van onze website social media functies gebruiken, zoals delen, zenden of aanbevelen van pagina’s aan anderen.
 • Youtube (aangeboden door YouTube LLC.) om sessie voorkeuren op te slaan (bv taal) en om andere content voor te stellen gebaseerd op eerder gebruik (alleen geactiveerd wanneer u ingelogd bent op Youtube en alleen wanneer u op de Youtube button klikt).
 • Facebook (aangeboden door Facebook, Inc.) om gebruikers te identificeren die zijn aangemeld bij Facebook voor het doel het delen van content op Facebook (alleen wanneer u ingelogd bent op Facebook bij een bezoek aan onze website en alleen wanneer u klikt op de Facebook button.
 • LinkedIn (aangeboden door LinkedIn Corp.) om de ‘volgen’ en ‘delen’ functies van Linkedin in te schakelen (alleen wanneer u bent ingelogd bij Linkedin wanneer u de website bezoekt en alleen wanneer u klikt op de LinkedIn button.
 • SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE. Gebruikt voor het identificeren van de terugkerende bezoeker van een enkele gebruiker.
 • SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE. Gebruikt om een opeenvolging van HTTP verzoeken te identificeren van een enkele gebruiker.
 • ASP.NET_SessionId. Gebruikt om HTTp verzoeken te koppelen aan de server-site sessie data
 • #lang. Gebruikt door Sitecore om de huidige taal in een cookie op te slaan.
 • use_cookies. Onthoud keuze van cookie-acceptatie
 • Extra cookies (bv. Google Maps)

3. Contact details

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met ISS per mail: info@nl.issworld.com