Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Over ISS

C02-prestatieladder

CO2 prestatieladder

De CO2 Prestatieladder vormt een belangrijk onderdeel van onze verantwoordelijkheid om op een duurzame wijze te ondernemen en is verankerd in onze HSE visie en -beleid. ISS werkt hiermee aan een structurele verlaging van de CO2 uitstoot als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten. ISS hanteert de richtlijnen van de CO2 Prestatieladder en is op niveau 3 gecertificeerd.

Ons beleid en activiteiten ten aanzien van de CO2 Prestatieladder zijn onderverdeeld in vier thema’s:

  • Inzicht
  • Reductie
  • Transparantie
  • Participatie

Voor vragen, suggesties, verbeteringen of initiatieven kunt u contact opnemen met de HSEQ Helpdesk.

Beleid en activiteiten

De CO2 footprint geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen: de GHG-emissies. Daarnaast geeft het inzicht in de herkomst van deze emissies met een verdeling naar directe (scope 1) en indirecte (scope 2) GHG-emissies.

Om de CO2 uitstoot structureel te verminderen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de huidige situatie. We doen dit conform ISO 14064-1. De CO2 footprint van ISS Facility Services in 2018:

De CO2 footprint van ISS Facility Services

Bron: Emissie inventaris & voortgang rapport 2018 – versie 1.0

Het brandstofverbruik (93%) is de grootste CO2 emissiestroom. Onder te verdelen in:

  • Scope 1: Lease auto’s (wagenpark) – 55%
  • Scope 2: Vergoede zakelijk gereden kilometers – 38%

Voortgang CO2 reductie per miljoen euro omzet:

  • 2018-12 (referentiejaar) – 21,2 ton CO2 per miljoen euro
  • 2019-06 – 16,1 ton CO2 per miljoen euro
  • 2019-12

ISS werkt aan een structurele verlaging van de CO2 uitstoot en heeft zich als hoofddoel gesteld om in de periode van 2018 t/m 2021 een CO2 reductie van 5% te realiseren.

Een set aan maatregelen moeten bijdragen aan het behalen van de reductiedoelstellingen. Het zwaartepunt van het reductiebeleid ligt op brandstofbesparingen. Dat scheelt aanzienlijk in kosten, fossiele brandstof en CO2-uitstoot.

De doelstellingen en maatregelen zijn vastgelegd in het CO2 reductieplan.

Door transparantie stimuleren wij de creatieve betrokkenheid van onze medewerkers, weten de bedrijven in de keten van elkaars inzet en kunnen wij worden aangesproken op de ambities en vooruitgang. Met als doel continue te verbeteren.

Het communicatieplan geeft inzicht in de manier waarop ISS zowel in- als extern communiceert over CO2 en dit plan vormt een onderdeel van het CO2 managementplan.

ISS investeert in samenwerking, het delen van kennis en het gebruikt, daar waar mogelijk, kennis die elders is ontwikkeld. ISS realiseert continu verbetering door nuttige initiatieven te ondernemen en het toepassen van kennis om de eigen CO2 uitstoot te reduceren.

Bijvoorbeeld door de invulling te geven aan het leasebeleid en bewustwordingsprogramma’s voor medewerkers. ISS is daarnaast betrokken bij veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid en CO2 reductie in samenwerking met andere partijen. Een voorbeeld hiervan is om samen met opdrachtgevers schoonmaak overdag te stimuleren.

Voor meer lopende initiatieven: Participatie initiatieven.