Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Over ISS

Handleiding voor klokkenluiders

Lees de onderstaande handleiding om te bepalen of een kwestie een ernstige misstand of incident is, en om het juiste kanaal te vinden om de betreffende kwestie te melden. Deze handleiding is niet volledig en beschrijft niet alle kwesties die gemeld kunnen worden binnen het Klokkenluidersbeleid, maar biedt een overzicht van de verschillende incidenten of misstanden die gemeld kunnen worden door belanghebbenden. Het is van groot belang dat u vertrouwt op uw persoonlijk oordeel voordat u een melding onder dit beleid doet.

Vertrouwelijkheid
Alle communicatie zal anoniem en vertrouwelijk worden behandeld, tenzij u uitdrukkelijk het tegendeel eist. U wordt gevraagd u zelf te identificeren en de kwestie gedetailleerd uit te leggen om onderzoek naar de zaak te vergemakkelijken. Soms moeten wij bijkomende vragen stellen over het dossier. Indien u hebt gekozen de status van het dossier te volgen, dan vragen wij u in te loggen met het dossiernummer en uw persoonlijke code om na te gaan of de onderzoeker nog bijkomende vragen heeft. Indien u hebt gekozen om de status van het dossier niet te volgen, maar u hebt nog bijkomende informatie die belangrijk kan zijn voor de zaak, dan kunt u gewoon een nieuwe melding aanmaken en verwijzen naar de vorige melding. Om ISS te helpen met het onderzoek naar de zaak, vragen wij u zoveel mogelijk informatie te geven.

ISS zal alle zaken die in het kader van dit beleid worden gemeld vertrouwelijk behandelen, behalve voor zover dit nodig is om een volledig en eerlijk onderzoek te voeren. De identiteit van de melder zal vertrouwelijk blijven.

Soorten incidenten of misstanden

Meldingen van incidenten op de werkvloer
 • ISS is overal ter wereld actief, en fouten of gedragingen van medewerkers die niet aansluiten bij onze bedrijfswaarden en gedragscode moeten gemeld worden bij de betrokken ISS-manager of afdeling.
 • Kwesties die kunnen leiden tot ernstig letsel of het overlijden van personen, maar ook gewelddadig of discriminerend gedrag, waaronder seksuele intimidatie op de werkvloer, worden als ernstige incidenten gezien. Als het u niet lukt om deze kwesties op te lossen met uw manager of de afdeling People & Culture, kunt u deze melden binnen het kader van het Klokkenluidersbeleid.

Melding van diefstal en verduistering van bedrijfsmiddelen of eigendommen van klanten

 • Diefstal of verduistering van de bedrijfseigendommen van ISS of klanten van ISS door een medewerker of manager van ISS moet afgehandeld worden in overleg met de manager of de afdeling Legal. Als u de kwestie niet kunt melden aan de manager of de afdeling Legal, dient u de Chief Financial Officer (‘CFO’) op de hoogte te stellen.
 • Als u de diefstal of verduistering niet kunt melden bij het management van uw lokale ISS-organisatie, kunt u de kwestie melden binnen het kader van het Klokkenluidersbeleid.]\

Melding van fraude

 • ISS hanteert een nultolerantiebeleid met betrekking tot fraude door medewerkers en zakenpartners. Fraude is bewuste misleiding om een oneerlijk of onwettelijk voordeel te realiseren. Fraude kan allerlei vormen aannemen en komt voor op alle organisatieniveaus. Hieronder volgen enkele voorbeelden, maar dit is niet bedoeld als een volledige lijst van mogelijke frauduleuze activiteiten binnen onze sector.

  • Een voorbeeld is het vervalsen van urenstaten, aanwezigheidsrapporten of vergoedingen, waardoor de betrokken persoon een te hoog salaris ontvangt. Als u dit soort fraude tegenkomt op de werkvloer, kunt u dit melden bij de afdeling Legal of de CFO.
  • Er is ook sprake van fraude als leveranciers of onderaannemers in overleg met managers van ISS teveel in rekening brengen voor de goederen of diensten die zij leveren. Als u merkt dat ISS-managers samenspannen met leveranciers of onderaannemers, kunt u contact opnemen met de afdeling Legal of de CFO
  • Als u de fraude niet kunt melden bij het management van uw lokale ISS-organisatie, kunt u dit melden binnen het kader van het Klokkenluidersbeleid.

Melding van onwettige activiteiten

 • ISS wil een gezagsgetrouwe onderneming zijn in alle landen waar wij actief zijn en onze bedrijfsactiviteiten ontplooien in overeenstemming met nationale en internationale wetten en voorschriften. ISS heeft bovendien interne beleidslijnen opgesteld om naleving van anti-corruptiewetten en mededingingswetten te garanderen.
 • Schendingen van deze wetten worden gezien als ernstige kwesties die gemeld kunnen worden binnen het kader van het Klokkenluidersbeleid.

Contact

Dan_web
Dan Otzen
Head of Group Internal Audit
Email: Dan.Otzen@group.issworld.com
Telefoonnummer: +45 38 17 68 00

Buddingevej 197
DK-2860 Søborg
Denmark