Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Over ISS

Manifest Duurzaam Inkopen

ISS Nederland heeft als eerste facilitaire dienstverlener het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen (MVIO) ondertekend. ISS onderstreept hiermee het belang van sociale en duurzame criteria als voorwaarden in haar inkoopmanagement. Dit sluit aan bij de duurzame ambities van ISS.

Over het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen
Het manifest is een initiatief van de NEVI, het kenniscentrum voor inkoop en supply management, en op dit moment reeds mede ondertekend door 40 publieke en private organisaties in Nederland. De belangrijkste doelstelling is maatschappelijk verantwoord inkopen te verankeren in de bedrijfsvoering. Dit is cruciaal als organisaties echt werk willen maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit betekent onder meer dat zij bij hun inkoopbeleid en productkeuze kritisch kijken of leveranciers sociale en duurzame criteria in acht nemen. Of het nu gaat om verantwoord milieubeheer, het beperken van de CO2-uitstoot, het voorkomen van kinderarbeid of het respecteren van mensenrechten.

CR verslag 2017

20180613 CR Report 2017
Ons Corporate Responsibility verslag 2017 beschrijft onze benadering op het gebied van CR, Governance, initiatieven in People, Planet en Profit.

Lees ons CR verslag 2017 (Engels)