Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Over ISS

Onze MVO benadering

Wij zijn meer dan een eeuw werkzaam in de dienstenindustrie en dit heeft ons geleerd dat het bedrijfssucces op lange termijn nauw verbonden is met het concept duurzaam ondernemen. Maatschappelijk verantwoord (duurzaam) ondernemen betekent voor ISS meer dan alleen rekening houden met het milieu, onder andere op het gebied van inkoop. Het gaat ons om het vinden van een gezonde en structurele balans tussen sociaal-economische ontwikkeling (People), de natuurlijke omgeving (Planet) en maatschappelijk welzijn (Profit). Naast milieuaspecten gaat het om mensenrechten, het tegengaan van kinderarbeid en het stimuleren van minimaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden.

ISS meet haar succes niet alleen op basis van financiële factoren. Wij vinden het essentieel dat wij onze verantwoordelijkheden nemen en dat wij waarde creëren voor aandeelhouders, klanten, onze medewerkers, zakenpartners en de maatschappij in het algemeen. Deze erkenning wordt diep ingebed in onze cultuurwaarden en in onze bedrijfsbenadering.

De UN World Summit for Sustainable Development (WSSD) in Johannesburg bevestigde dat business een belangrijke factor is in het bewerkstelligen van duurzame ontwikkeling. ISS verbindt zich om deel van dit proces uit te maken- bij elke stap.  

Partnerships & Commitments
ISS is één van de tien grootste werkgevers in Europa en verleent haar diensten aan klanten op vier continenten. Hierdoor kunnen wij actief deelnemen in partnerships en aandeelhoudersdialogen op wereldwijd, nationaal en lokaal niveau.  

  • ISS heeft, reeds in 1999, als één van de eerste wereldwijd opererende bedrijven, de zogenaamde United Nations Global Compact ondertekend.
  • ISS heeft een voortrekkersrol genomen in werkverhoudingen in 1995 met het oprichten van de European Works Council met medewerkersvertegenwoordigers uit heel Europa.
  • ISS ondertekende in 2003 een wereldwijde overeenkomst met UNION Network International (UNI) om algemene normen voor de industrie op te stellen.
  • ISS heeft, sinds 2001, met 16 noordelijke bedrijven en het Wereld Natuur Fonds gewerkt om duurzame praktijken te ontwikkelen in ‘The Nordic Partnership’.
  • ISS landen zijn bezig met en het steunen van een groot assortiment van nationale en plaatselijke initiatieven.
  • ISS Facility Services in Nederland lanceert One Planet Facilities