Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Onze services

Voordelen van PPS

  • ­PPS-projecten worden over het algemeen sneller afgerond dan traditionele aanbestedingen doordat verschillende partijen intensief met elkaar samenwerking;

  • ­Er is in een vroeg stadium overleg over de exploitatie van het gebouw, daardoor leiden keuzes in de bouwfase tot lagere kosten in de ontwerp- en exploitatiefase;

  • ­Door de lange looptijd van PPS-projecten worden veel lifecycle oplossingen toegepast;

  • ­PPS-projecten leiden tot innovaties door een integrale aanpak en de introductie van nieuwe werkwijzen en oplossingen;

  • ­Bij PPS-projecten doet iedere partij waar hij goed in is. Het Rijk en de bedrijven in het consortium zorgen voor een optimale taak- en risicoverdeling;

  • ­PPS levert kwalitatief betere eindproducten voor minder geld dan traditionele aanbestedingen. Het gemiddelde kostenvoordeel van een PPS-project ten opzichte van een regulier project bedraagt 10 á 15%.

PPS Projecten

Meer informatie over de PPS projecten van ISS Integrated Facility Services vind je hier

Contact

André van Leijenhorst
Directeur PPS Sales & Consortium management
ISS Integrated Facility Services

Tel: +31 (0)30 242 43 44