Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Onze services

Rol van ISS Integrated Facility Services in Publiek-Private Samenwerking

ISS Integrated Facility Services werkt binnen alle stadia van het tenderproces samen met partners om tot een integrale oplossing te komen die het beste bij de opdracht past. Een PPS-project kent verschillende fases en in iedere fase heeft ISS Integrated Facility Services een belangrijke rol.

Dialoog- en aanbestedingsfase
Tijdens de dialoogfase in de aanbesteding adviseert ISS Integrated Facility Services architecten en aannemers op facilitair gebied, waardoor de toekomstige exploitatie tijdens de realisatie van het gebouw wordt gewaarborgd. Voorbeelden zijn de facilitaire logistiek in een gebouw, het ontwerp van een entreegebied, maar ook alle restauratieve ruimten. In deze fase worden in het ontwerpteam vooral lifecycle afwegingen gemaakt. Hierbij wordt het effect onderzocht van een aanvullende investering in duurzame materialen en installaties op de exploitatie en het onderhoud van een gebouw.

Bouw- en transitiefase
Na de definitieve gunning van een PPS project aan een consortium volgt de bouwfase. Tijdens de bouwfase is ISS Integrated Facility Services onderdeel van het ontwerpteam om te zorgen voor borging van de uitgevraagde dienstverlening in het definitieve ontwerp. Daarnaast wordt een dienstverleningsplan tot in detail uitgewerkt om de dienstverlening af te stemmen op de behoeften van de opdrachtgever en haar gebruikers. In deze fase is het transitieteam van ISS Integrated Facility Services een belangrijk onderdeel van het exploitatieteam; dit team treft de voorbereidingen voor een geruisloze start van de exploitatiefase.

Exploitatiefase
Gedurende de looptijd van het contract is ISS Integrated Facility Services verantwoordelijk voor het uitvoeren van het facility management en de uitvoering van de dienstverlening. Een belangrijk speerpunten in onze operationele dienstverlening is de aandacht voor het duurzaam partnership met onze klant, het continue optimaliseren van de dienstverlening, het doorvoeren van innovaties en zorgdragen voor een optimale gast- en klanttevredenheid gedurende de gehele looptijd.

Artikelen

Wil je meer weten over ISS Integrated Facility Services in PPS, klik dan hier

PPS Projecten

Meer informatie over de PPS projecten van ISS Integrated Facility Services vind je hier

Contact

André van Leijenhorst
Directeur PPS Sales & Consortium management
ISS Integrated Facility Services

Tel: +31 (0)30 242 43 44