Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Onze services

Artikelen

2015

Om het samenwerken in publiek private samenwerkingen vooral in die exploitatiefase verder te ontwikkelen is donderdag 2 juli jl. bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag het Platform ‘Professionals in PPS’ opgericht. ISS is één van de deelnemers aan dit platform en in die hoedanigheid was Kees Stroomer (Algemeen Directeur ISS) aanwezig bij de bijeenkomst van 2 juli jl.

Meer over het platform 'Professionals in PPS' lees je hier.

Het PPS project “Poort van Den Haag”, oftewel het nieuwbouwpand van de Hoge Raad der Nederlanden, heeft een nieuwe mijlpaal bereikt.

Op woensdag 14 januari is samen met een kleine vertegenwoordiging van de Hoge Raad, de bouwers en alle bouwvakkers het behalen van het “Hoogste Punt” gevierd. Omdat het deze dag regende heeft de viering plaats gevonden in één van de toekomstige zittingszalen van de Hoge Raad. Na een korte ceremonie is er onder het genot van een van een kop warme chocolademelk en een kom Hollandse snert nog even nagepraat, waarna de werkzaamheden werden hervat.

In de planning gaat men ervanuit dat rond week 9 of 10 het pand glasdicht is en daarmee de ruwbouw voor het grootste gedeelte kan worden afgesloten. Daarna kan de laatste fase worden gestart; de afbouw. Begin november 2015 moet het pand geheel zijn ingericht voor de proefdraaifase, zodat de medewerkers van de Hoge Raad begin 2016 hun intrek kunnen nemen in het nieuwe gebouw.

Rond 14 januari zijn er diverse luchtfoto’s gemaakt.

    

​      

Verbouwen zonder de ziel te verliezen: voormalig ministerie van Vrom gaat op de schop. Omroep West heeft een mooi artikel geschreven over de verbouwing van het nieuwe Vrom gebouw.


Lees het artikel hier

2014

In november 2014 is er een artikel geplaatst in Facto Magazine, waarin wordt ingegaan op het belang van het vermogen tot samenwerking tussen de betrokken partijen.

Lees het artikel hier
Bij DUO2 in Groningen verzamelt ISS Integrated Facility Services koffiedik dat wordt hergebruikt om oesterzwammen te kweken, welke vervolgens worden gebruikt voor diverse gerechten in het bedrijfsrestaurant.

Lees het artikel hier
Bij het nieuwe Rijkskantoor Rijnstraat 8 in Den Haag zorgt ISS Integrated Facility Services ervoor dat alle gebouw gebonden kunst uit het oude pand worden weggehaald voordat in december 2014 de sloopwerkzaamheden starten. De kunstwerken variëren van standbeelden tot grote hangende kunstwerken, er zit zelfs een kunstwerk tussen met een afmeting van 810x800x270. Medio 2016 zorgt ISS Integrated Facility Services ervoor dat deze kunst in de PPS Vernieuwing Rijnstraat 8 wordt teruggeplaatst.
Op 2 juni 2014 hebben PoortCentraal BV, waar ISS Integrated Facility Services onderdeel van uit maakt, en het Rijksvastgoedbedrijf een PPS-contract gesloten voor de verbouwing en de exploitatie van een nieuw Rijkskantoor in Den Haag. In het Rijkskantoor gaan onder andere het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers zich vestigen. In totaal komen er 4400 werkplekken voor meer dan 6000 gebruikers.

Lees het artikel hier
Op dinsdag 4 maart 2014 is de laatste paal van het PPS-project Hoge Raad geplaatst. In totaal zijn er ruim 300 palen met een diameter van 560 mm en een lengte van circa 20 meter geboord. In eerste instantie zou er gebruik worden gemaakt van twee funderingsmachines, maar vanwege de afmetingen van het terrein is gekozen om slechts één machine te gebruiken. Om de productie toch binnen de geplande termijn af te ronden zijn de werkdagen verlengd naar 12 uur per dag.

Lees het artikel hier

2013

In april 2013 heeft de Nyenrode Business University een artikel geplaatst, waarin wordt ingegaan op de kwaliteit van samenwerking binnen een PPS project. Welke belemmerende-, maar tevens succesfactoren vormen ingrediënten voor een optimale samenwerking tussen publiek en privaat?

Lees het artikel hier
In september 2013 is er in ons externe relatieblad ISSue een artikel geplaatst over de zachte kant van PPS-projecten. Bij Publiek Private Samenwerking gaat het, zoals het woord al zegt, om samenwerking tussen verschillende partijen. Maar wordt er ook echt samengewerkt of is het meer touwtrekken? ISS'ers André van Leijenhorst en Emiel van der Vlag geven in dit artikel antwoord op deze vraag.

Lees het artikel hier
DUO2 in Groningen ontving in 2013 vier sterren score in BREEAM-NL In Use van de Dutch Green Building Council. Hiermee is dit pand het eerste bestaande kantoorpand van de Rijksoverheid met deze certificering.

Lees het artikel hier

2012

In 2012 heeft ISS Facility Services mede het initiatief genomen voor het vormen van een koplopersgroep duurzaam samenwerken in PPS-verband. Hierin werken vertegenwoordigers van de grote bouwbedrijven, facilitaire dienstverleners, het Rijksvastgoedbedrijf en enkele Ministeries samen aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking, waardoor de voordelen van PPS constructies en aanverwante contractvormen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Deze vorm van samenwerking is bijzonder, omdat zowel publieke als private partijen bereid zijn zich open en kwetsbaar op te stellen, kennis en ervaringen te delen, daar samen van te leren en de resultaten in hun PPS-praktijk toe te passen.

Lees het artikel hier

2011

Het Ministerie van Financiën heeft in 2011 de PPS Award voor Building Business/IPFA in de categorie Beste Financiële team gewonnen.

Lees het artikel hier
DUO2 in Groningen heeft in 2011 heeft de publieksprijs voor het ‘Mooiste gebouw van Groningen’ ontvangen in het kader van de Dag van de Architectuur.

Lees het artikel hier
De renovatie van het Ministerie van Financiën is in 2011 uitgeroepen tot het beste PPS voorbeeldproject van de afgelopen 10 jaar. Het consortium Safire, met o.a. Strukton en ISS namen op 7 september de award in ontvangst uit handen van Minister Melanie Schultz van Haegen.

Lees het artikel hier

2009

DUO2 in Groningen heeft in 2009 de Nationale Bouwprijs in de categorie ‘Integraal Bouwen en Ontwerpen’ gewonnen.

Lees het artikel hier
In maart 2009 is het gerenoveerde Ministerie van Financien officieel geopend door toenmalig Koningin Beatrix.

Lees het artikel hier

2008

Het Ministerie van Financiën en het Rijksvastgoedbedrijf hebben in maart 2008 een Rijksinkooptijger gewonnen voor het project ‘De aanbesteding waar wij trots op zijn’.

Lees het artikel hier

2007

Ministerie van Financiën: Het consortium Safire is winnaar van de Nederlandse Bouwprijs 2007 in de categorie ‘Integraal ontwerpen en bouwen’ en PPS Award 2007 finalist in de categorie ‘Best European project to sign’.

Lees het artikel hier

Contact

André van Leijenhorst
Directeur PPS Sales & Consortium management
ISS Integrated Facility Services

Tel: +31 (0)30 242 43 44

PPS Projecten

Meer informatie over de PPS projecten van ISS Integrated Facility Services vind je hier