Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Onze services

Logistieke diensten

Logistieke diensten
Voor veel zorginstellingen is het van groot belang om de totale kosten in de hand te houden. Van steeds groter belang wordt daarbij de benodigde vierkante meters: die zijn in de meeste zorginstellingen erg schaars. Als je de magazijnen van zorginstellingen kunt uitbesteden komt er enorm veel ruimte beschikbaar die voor de primaire zorg kan worden gebruikt. Ook de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden van ziekenhuizen zijn van belang. Met een eigen magazijn komt een groot aantal vrachtwagens het terrein op waarvoor voorzieningen getroffen moeten worden. Veel zorginstellingen kiezen er dan ook voor om het centrale magazijn uit te besteden.

Interne distributie
Deze situatie kan nog meer worden verbeterd wanneer de interne distributie van goederen ook uitbesteed wordt. Om deze reden heeft ISS Cure & Care ervoor gekozen om samen te werken met een partner die zich bezighoudt met het verzorgen van de uitbesteding van het centrale magazijn van ziekenhuizen en zorginstellingen, alsmede de distributie vanuit hun magazijn naar de instellingen.

ISS Cure & Care neemt in dit partnership de interne distributie van de goederen voor haar rekening. ISS komt toch al op de afdelingen, kent de zorginstelling en is een vertrouwd gezicht. Het hele distributieproces is dan optimaal in de ziekenhuisorganisatie ingepast.

Contact