Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Onze services

Integrated Facility Services

Geïntegreerde dienstverlening
Steeds meer opdrachtgevers besteden substantiële delen van hun facilitaire organisatie uit en trekken zich terug op een zo beperkt mogelijke regiefunctie. Deze ontwikkeling betekent een doorbraak in het professionaliseringsproces van facilitaire dienstverlening in Nederland. ISS is klaar voor deze doorbraak met de inrichting van het bedrijfsonderdeel Integrated Facility Services.

Integrated Facility Services concept
Traditionele single service concepten zijn doorgaans inspanningsgericht. De leverancier heeft daarmee een beperkte verantwoordelijkheid en een beperkte ruimte voor optimalisering van de dienstverlening. Dat verandert ingrijpend met het Integrated Facility Services concept dat wij toepassen in die gevallen waarbij opdrachtgevers de verantwoordelijkheid voor het management van meerdere diensten in onze handen leggen.

De facilitair managers van ISS Integrated Facility Services zijn verantwoordelijk voor de integrale aansturing van mensen en processen, op basis van resultaatgerichte Service Level Agreements. Dat biedt synergieën en een niveau van ontzorging die bij traditionele single service contracten niet mogelijk zijn. Daarbij spelen niet alleen onze facilitair managers een rol. Specialisten op het gebied van HR, IT, financiën, inkoop, opleiding en juridische zaken zetten wij in voor het management van HR- en administratieve processen. Flexibiliteit, kwaliteit en kostenefficiëntie. Dat is waar het om gaat.

Deze moderne uitbestedingsprocessen zijn ingrijpend. Zij vragen om een zorgvuldige benadering, zeker daar waar het gaat om de overname van uw medewerkers. Dat vereist een professioneel change management. ISS adviseert en begeleidt u hierin.

Contact