Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Onze diensten

Technical

Technical Services

Wet- en regelgeving, veiligheidseisen, milieueisen en duurzaamheidsdoelstellingen vereisen dat u een integrale visie vormt op gebouwbeheer en bouwkundig beheer. U wilt binnen deze kaders continuïteit in uw productielijn, u wilt duidelijke langdurige afspraken met een beperkt aantal (onder)aannemers die werken met een vast onderhoudsplan voor alle locaties.

U streeft naar continuïteit in uw productie of dienstverlening, bescherming van uw reputatie, verlaging van organisatie- en financiële risico’s en tevreden en betrokken medewerkers. Aan de basis ligt hiervan ligt een goed (preventief) onderhoudsplan aan alle technische installaties in en rond uw locaties. Deze wordt onderbouwd door een solide meerjarenbegroting. U werkt bij voorkeur samen met één partij die de organisatie en uitvoer uit handen neemt. Zo kunt u zich bezighouden met de kernactiviteiten en worden de organisatiedruk, personele druk en de overheadkosten bij u weg gehaald.

Met Technical Services van ISS beschikt uw organisatie over een technische dienstverlener die samen met u een strategisch meerjarenplan en –begroting samenstelt. Daarbij gaan we uit van uw kernactiviteiten en strategie en formuleren we gezamenlijk KPI’s. Technical Services voert de organisatie, planning en de onderhoudswerkzaamheden. U hoeft alleen nog maar de eerder opgestelde KPI’s te volgen. U kunt er op vertrouwen dat Technical Services de werkzaamheden uitvoert op basis van wettelijke verplichtingen of conditiemetingen, 24/7/365 storingsopvolging verzorgt en veiligheids- en gezondheidsaudits uitvoert.

ISS voert Technical Services uit als onderdeel van onze Integrated Facility Management (IFM) in eigen beheer en met onze eigen medewerkers (zie kader).

 

Integrated Facility Management

ISS Facility Services combineert bij Integrated Facility Management verschillende diensten waarbij we ook de aansturing en uitvoering doen. Na afstemming van de gewenste resultaten op strategisch niveau werken we intensief met u samen om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Daarbij blijft u grip houden op de facilitaire dienstverlening. U heeft altijd actueel inzicht en we bespreken de voortgang elke maand en elk kwartaal op basis van gezamenlijke KPI’s. De klanttevredenheid en de ontwikkeling daarvan is een belangrijke indicator. De uitvoering van de integrale facilitaire dienstverlening doen we zo veel mogelijk met eigen medewerkers om kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.