Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Onze diensten

Capital Projects

Capital Projects

Veranderende markten en omstandigheden vragen om een flexibele organisatie. Eén die zich ook qua huisvesting aanpast aan de strategie en aan de medewerkers. Elke vorm van verandering brengt onzekerheid en dus organisatorische en financiële risico’s met zich mee. Die wilt u graag voorkomen zonder daarbij het primaire proces te belemmeren. Ook tijdens grote of kleine veranderingen aan bedrijfslocaties wilt u dat de interne organisatie blijft draaien.

Verhuizingen en verbouwingen moeten leiden tot verbetering. U wilt dat de gehele organisatie een verbouwing of verhuizing draagt om zo op lokale, regionale en wereldwijde schaal kosten en risico’s te beperken en flexibiliteit te garanderen. Zo heeft u tijdens het gehele proces betrokken medewerkers die productief kunnen blijven en daarmee zorgen voor de klanttevredenheid.

Capital Projects biedt u, ongeacht de locatie en omvang, een passende oplossing voor uw huisvestingsvraagstuk. Of u nu een paar wanden wilt verplaatsen, de complete locatie opnieuw wilt inrichten of een nieuwe locatie betrekt. Uitgangspunt is de klanttevredenheid en behoeften en wensen van medewerkers en bezoekers van uw locatie(s). Samen met u stellen we uw huisvestingstrategie voor de komende jaren vast en voeren we op basis van uw prioritering het plan volledig uit. Bij een volledige (her)inrichting van de werkplek streven we naar de beste workplace experience voor uw organisatie. Een werkplekbeleving die past bij de lokale gebruiken én de organisatiecultuur uitdraagt.

Capital Projects zorgt voor het ontwerp en de uitrol van uw werkplekconcept, ongeacht of dit op één kantoorlocatie is of wereldwijd op al uw locaties. Tijdens de uitrol zorgen we ervoor dat uw interne organisatie vlekkeloos blijft draaien. Capital Projects heeft ervaring binnen Business Services, IT, Industry, Manufacturing, Food & Beverage en de publieke sector. Wij voeren Capital Projects uit als toevoeging op onze Integrated Facility Management (IFM). We werken altijd nauw samen met u en zitten dicht op uw primaire proces. We werken zo veel mogelijk met onze eigen medewerkers en kunnen heel flexibel anticiperen op veranderingen in uw organisatie (zie kader).

Integrated Facility Management

ISS Facility Services combineert bij Integrated Facility Management verschillende diensten waarbij we ook de aansturing en uitvoering doen. Na afstemming van de gewenste resultaten op strategisch niveau werken we intensief met u samen om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Daarbij blijft u grip houden op de facilitaire dienstverlening. U heeft altijd actueel inzicht en we bespreken de voortgang elke maand en elk kwartaal op basis van gezamenlijke KPI’s. De klanttevredenheid en de ontwikkeling daarvan is een belangrijke indicator. De uitvoering van de integrale facilitaire dienstverlening doen we zo veel mogelijk met eigen medewerkers om kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.