De nieuwe manier van werken geeft veel uitdagingen. En enorme kansen voor verbeteringen.

Klein of groot? Eenvoudig of complex? Wij beheren elk type capital projects. Of u nu uw ruimte wilt uitbreiden, verkleinen, herontwikkelen of opnieuw inrichten. Wij kennen uw gebouwen en de ruimte die nodig is voor de activiteiten die daar in plaatsvinden. Dit geldt ongeacht of u investeert in uw plaatsen om ze veiliger en aantrekkelijker te maken voor uw mensen; uw systemen opwaardeert om ze duurzamer te maken; of de omvang van uw locaties heroverweegt om meer resultaat te krijgen met minder vierkante meters.
We helpen u opnieuw bepalen hoe uw plaats bijdraagt aan 'work, think and give'.

Work:

Samen met u werken we opnieuw uw werkomgevingen uit, zodat het voor uw mensen eenvoudiger wordt hun tijd en vaardigheden optimaal te benutten. Zo zorgt u voor een werkomgeving die u ondersteunt in uw zakelijke reputatie en de inspanningen om de beste mensen aan te trekken en te behouden.

Think:

Met het inzicht in uw bedrijfsmiddelen helpen wij u om capital projects zodanig te plannen dat de productiviteit van u plaatsen behouden blijft. Dat betekent dat u de regels kunt blijven naleven; uitvaltijd tot een minimum beperkt en daarmee ongeplande onderbrekingen voorkomt.

Give:

We leiden projecten die objecten toegankelijk en inclusief maken en waar we duurzame oplossingen integreren in het ontwerp om uw CO2-reductiedoelen te behalen. We nemen alle gebruikersbehoeften mee: van verzorgruimten tot gebedsruimten.

Hoe wij waarde toevoegen en tegelijkertijd uw plaats opnieuw uitvinden

Als uw placemaker kennen wij u beter dan ieder ander. Dat is ons voordeel en uw winst. Door onze aanwezigheid in uw werkomgeving leggen we de verbinding tussen de dagelijkse operationele kennis en de strategische inzichten en data. Hierdoor kunnen wij u de beste oplossingen voor het optimaal gebruikmaken van uw fysieke ruimtes.

AdobeStock_450303640

Wij maken het tot een succes

U profiteert van onze wereldwijde ervaring in projectbeheer en van onze trainingsprogramma's. Die stelt ons in staat om de achtergrond en ervaring van onze projectmanagers te koppelen aan elk afzonderlijk project.
AdobeStock_352182826

Wij zijn in de buurt

U ervaart dat onze kennis van uw operationele prioriteiten, uw bedrijfsmiddelen en locaties, en de behoeften van uw mensen, ons een compleet beeld verschaffen van uw behoeften omtrent capital projects en hoe we die kunnen invullen.  
AdobeStock_139202575

Wij zijn flexibel

U bent verzekerd van flexibiliteit. We beheren alle soorten capital projects en onze processen maken integratie met uw eigen governance model en rapportagesystemen mogelijk. 
AdobeStock_227987910

Wij werken naadloos

U bent gegarandeerd van een lager risico dat belangrijke details verloren gaan in een overdracht. Onze capital projects en integrale facilitaire teams spreken dezelfde taal, zonder te spreken over 'ons' en 'zij'.
DE_2019_ISS_Apprenticeships_Planning and construction

We zijn transparant

U krijgt zekerheid over de kosten van een project. We nemen alles wat nodig is o in onze offerte en gebruiken een 'open boek-aanpak' omtrent de kosten. 

Verhalen over mensen, plaatsen en de planeet