2022-08-31

ISS Nederland behaalt niveau 5 op CO2-prestatieladder

ISS Nederland heeft met het behalen van niveau 5 op de CO2-prestatieladder een grote stap gezet in het realiseren van de duurzaamheidsdoelen die het bedrijf zichzelf heeft gesteld. ISS is hiermee als eerste grote facilitaire dienstverlener koploper op het gebied van duurzaam facility management en workplace management in Nederland.
ISSNL CO2 prestatieladder visual 150dpi

Deze duurzaamheidsdoelen zijn onderdeel van de ambitie van ISS Global om in 2040 net zero in de hele dienstverleningsketen te zijn (Scope 1, 2 en 3)*. Het behaalde niveau 5 richt zich op reductie van de CO2-uitstoot in de gehele keten, dus zowel van ISS zelf, maar ook van haar klanten en leveranciers.

De CO2-prestatieladder zorgt vooral voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar CO2-uitstoot kan verminderen en ook de duurzaamheid binnen de hele organisatie kan borgen. Door inzichtelijk te maken waar een organisatie nu staat, kan de organisatie vervolgens plannen maken en daarna een beleid om die plannen te verwezenlijken. De externe auditor SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen), toetst de resultaten en kent uiteindelijk het behaalde niveau toe.

Ambities voor 2025

ISS Nederland heeft haar ambities specifiek benoemd: de CO2-uitstoot in scope 1 & 2 met 50% verminderen onder andere een transitie naar volledig elektrisch wagenpark, in scope 3, de categorie ‘aangekochte goederen’, de CO2-uitstoot te verlagen met 15% en de uitstoot van categorie ‘afval’ in 2025 te verminderen met 10%. Daarnaast wil het ISS Hoofdkantoor in De Meern in 2025 een Zero Waste locatie zijn. Het beleid van ISS inzake de CO2-reductie laat zich samenvatten als: duurzaam reizen, duurzaam eten en zero waste.

"Het behalen van niveau 5 vervult heel ISS met veel trots," vertelt Esther ter Braak, Sustainability & Zero Waste Manager. "Samen met onze klanten en leveranciers zetten we nu al grote stappen in de vermindering van de CO2-uitstoot en we merken dat onze medewerkers enorm gemotiveerd zijn om hun steentje bij te dragen." Douwe Driehuis, Head of Innovation & Workplace Management: "ISS heeft een aantal jaar hard gewerkt en de focus gericht op duurzaamheid. We zijn er enorm trots op dat wij als eerste grote facilitaire dienstverlener niveau 5 op de CO2-prestatieladder hebben behaald. Wij hopen dat meer collega’s ons zullen volgen zodat wij als branche ook een substantiële bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere samenleving."

*Scope 1: directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen activiteiten van de organisatie, zoals eigen gebouwen, vervoer en aan productie gerelateerde activiteiten.
Scope 2: indirecte CO2-uitstoot, veroorzaakt door opwekking van (ingekochte) elektriciteit- of warmte.
Scope 3: indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van derde partijen voor het produceren van hun goederen en diensten.