Onze aanpak in maatschappelijke verantwoordelijkheid

Elke dag een stap naar een betere planeet

Door onze wereldwijde aanwezigheid hebben onze activiteiten veel impact op de wereld om ons heen. We kunnen en maken het verschil met onze aanpak en met de samenwerking met toeleveranciers. Daar ligt onze verantwoordelijkheid en die nemen we dan ook met trots.

People

Onze initiatieven richting de mensen binnen en buiten onze organisatie.

HSEQ Beleidsverklaring

De HSEQ beleidsverklaring is het uitgangspunt van ons HSEQ-managementsysteem.

Preview van de HSEQ beleidsverklaring van ISS

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij kennis nemen van het HSEQ-beleid en hun verantwoordelijkheid nemen voor de planning en uitvoering van de activiteiten die de risico’s verkleinen, de kansen optimaliseren en de milieugevolgen terugdringen of wegnemen.

Ronald McDonald Huis Utrecht

Logo Ronald McDonald Huis Utrecht

ISS Facility Services steunt het Ronald McDonald Huis in Utrecht door deel te nemen aan Business Breakfast Club Utrecht en daaruit voorkomende acties. In Ronald McDonald Huis Utrecht logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis of het Prinses Máxima Centrum. Hier zijn ze dag en nacht op loopafstand van het ziekenhuisbed. Om een verhaaltje voor te lezen. Om een nachtzoen te geven. Of voor het moment dat elke seconde telt.

Planet

Onze initiatieven voor onze planeet. Nu en straks.

CO2-beleid: 50% minder CO2-uitstoot in scope 1 en 2

ISS heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 Net Zero te zijn, full scope. Deze toekomstvisie is in Nederland verder uitgewerkt naar een strategisch plan tot 2026, waarin ISS 50% minder CO2 wil uitstoten in scope 1 en 2 ten opzichte van 2019.

CO2-uitstoot in kaart brengen

De CO2-prestatieladder wordt gebruikt om de CO2-uitstoot van ISS te meten. Door het verbruik van gas, elektriciteit en brandstof in kaart te brengen, wordt de CO2-uitstoot berekend. Een onafhankelijke auditor heeft deze cijfers en het verbeterplan beoordeeld, waarna het CO2-prestatieladdercertificaat in april 2022 is toegekend. Op deze manier werkt ISS stap voor stap door om met een eerlijk en efficiënt plan het toekomstdoel Net Zero te behalen.

In 2021 was de totale CO2-uitstoot in scope 1 en 2 van ISS Nederland 1.252 ton kg CO2. Hierbij is gekeken naar het brandstofgebruik van het wagenpark en naar gas- en elektragebruik.

Tabel status 2021

CO2-uitstoot vergelijking

De CO2-uitstoot van ISS Nederland is te vergelijken met 8.700x naar Parijs vliegen, 62.000 bomen een jaar lang laten groeien of met de consumptie van 300.000 Big Mac’s.

illustratie CO2-uitstoot

CO2-reducerende projecten

Om de CO2-uitstoot in scope 1 en 2 te verlagen met 50% in 2026 t.o.v. 2019 zijn er verschillende projecten gestart:

  1. Duurzaam mobiliteitsplan, waarbij een elektronisch wagenpark en anders reizen centraal staat. Dit plan zal voor 78% bijdragen aan de totale reductie.
  2. Transitie naar groene energie. Dit is goed voor 4% van de totale reductie.
  3. Nieuwe werken, waarbij wordt ingezet op hybride en flexibele urenwerken. Dit is goed voor 25% van de totale reductie.
  4. Duurzaam business travel plan. Dit is goed voor 8% van de totale reductie.

Deze initiatieven worden ondersteund met een doorlopend programma om het bewustzijn van impact op klimaat te verhogen.

Zelfverklaring ISS

ISS is aangesloten bij de OSB en voldoet aan de eisen van het OSB-Keurmerk. Dit keurmerk helpt ISS zich te profileren bij opdrachtgevers als vakkundig bedrijf, dat netjes omgaat met onder andere dienstverlening, personeel en administratie. De risico’s voor ketenaansprakelijkheid worden hierdoor tot een minimum beperkt (zoals, werken met mensen die hier mogen werken). Als OSB-lid wordt ISS jaarlijks door een onafhankelijke instelling gecontroleerd.Het OSB-Keurmerk bestaat uit:

NEN 4400-1 (SNA-norm)

Keurmerk van de Stichting Normering Arbeid om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Ondertekenaars van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf leggen verantwoording af over de toepassing van de Code. Dit gebeurt één keer per jaar in een zelfverklaring. Lees de 'Code Verantwoordelijk Marktgedrag'.

Specifieke eisen voor schoonmaakbranche

Eisen over bijvoorbeeld communicatie tussen ISS en de opdrachtgever, het meten van kwaliteit van schoonmaakonderhoud, het beschikken over de juiste verzekeringen, het juist toepassen van de cao.

PEOPLE MAKE PLACES

Meer dan 40.500 klanten in meer dan 30 landen