Onze aanpak in maatschappelijke verantwoordelijkheid

Elke dag een stap naar een betere planeet

Door onze wereldwijde aanwezigheid hebben onze activiteiten veel impact op de wereld om ons heen. We kunnen en maken het verschil met onze aanpak en met de samenwerking met toeleveranciers. Daar ligt onze verantwoordelijkheid en die nemen we dan ook met trots.

People

Onze initiatieven richting de mensen binnen en buiten onze organisatie.

HSEQ Beleidsverklaring

De HSEQ beleidsverklaring is het uitgangspunt van ons HSEQ-managementsysteem.

Preview van de HSEQ beleidsverklaring van ISS

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij kennis nemen van het HSEQ-beleid en hun verantwoordelijkheid nemen voor de planning en uitvoering van de activiteiten die de risico’s verkleinen, de kansen optimaliseren en de milieugevolgen terugdringen of wegnemen.

Ronald McDonald Huis Utrecht

Logo Ronald McDonald Huis Utrecht

ISS Facility Services steunt het Ronald McDonald Huis in Utrecht door deel te nemen aan Business Breakfast Club Utrecht en daaruit voorkomende acties. In Ronald McDonald Huis Utrecht logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis of het Prinses Máxima Centrum. Hier zijn ze dag en nacht op loopafstand van het ziekenhuisbed. Om een verhaaltje voor te lezen. Om een nachtzoen te geven. Of voor het moment dat elke seconde telt.

Planet

Onze initiatieven voor onze planeet. Nu en straks.

CO2 prestatieladder

De CO2 Prestatieladder vormt een belangrijk onderdeel van onze verantwoordelijkheid om op een duurzame wijze te ondernemen en is verankerd in onze HSE visie en -beleid. ISS werkt hiermee aan een structurele verlaging van de CO2-uitstoot als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten. ISS hanteert de richtlijnen van de CO2 Prestatieladder en is op niveau 3 gecertificeerd.

Ons beleid en activiteiten ten aanzien van de CO2 Prestatieladder zijn onderverdeeld in vier thema’s:

  • Inzicht
  • Reductie
  • Transparantie
  • Participatie

Voor vragen, suggesties, verbeteringen of initiatieven kunt u contact opnemen met de HSEQ Helpdesk.

Zelfverklaring ISS

ISS is aangesloten bij de OSB en voldoet aan de eisen van het OSB-Keurmerk. Dit keurmerk helpt ISS zich te profileren bij opdrachtgevers als vakkundig bedrijf, dat netjes omgaat met onder andere dienstverlening, personeel en administratie. De risico’s voor ketenaansprakelijkheid worden hierdoor tot een minimum beperkt (zoals, werken met mensen die hier mogen werken). Als OSB-lid wordt ISS jaarlijks door een onafhankelijke instelling gecontroleerd.Het OSB-Keurmerk bestaat uit:

NEN 4400-1 (SNA-norm)

Keurmerk van de Stichting Normering Arbeid om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Ondertekenaars van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf leggen verantwoording af over de toepassing van de Code. Dit gebeurt één keer per jaar in een zelfverklaring. Lees de 'Code Verantwoordelijk Marktgedrag'.

Specifieke eisen voor schoonmaakbranche

Eisen over bijvoorbeeld communicatie tussen ISS en de opdrachtgever, het meten van kwaliteit van schoonmaakonderhoud, het beschikken over de juiste verzekeringen, het juist toepassen van de cao.

PEOPLE MAKE PLACES

Meer dan 40.500 klanten in meer dan 30 landen