Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Nieuws en pers
20191028 ISSNL - SNA Verklaring van Registratie ISS - header

ISS prolongeert NEN 4400-1 certificering en OSB-keurmerk

Na inspectie begin oktober zijn de NEN 4400 certificering en OSB- keurmerk van ISS Nederland geprolongeerd.

Op 9 oktober vond de halfjaarlijkse inspectie voor de NEN 4400-1 en de jaarlijkse toetsing voor het OSB-Keurmerk plaats. Op 28 oktober maakte de SNA bekend dat de NEN 4400 certificering wordt verlengd.

Over het SNA-keurmerk

20191028 ISSNL - SNA Verklaring van Registratie ISSHet SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Detacheerders en payrollondernemingen vallen eveneens onder de reikwijdte van het keurmerk omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. Het keurmerk is gebaseerd op de norm NEN 4400.

Wat is NEN 4400?

De norm NEN 4400 beschrijft aan welke eisen uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk moeten voldoen om aantoonbaar hun ‘verplichtingen uit arbeid’ na te leven. Het gaat daarbij met name om juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het uitvoeren van identiteitscontroles en controles op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland (tegengaan van illegaliteit), en loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Meer over het SNA-keurmerk

Over het OSB-keurmerk

Het OSB-keurmerk is schoonmaak- en glazenwassersbedrijven die lid zijn van OSB en werken volgens extra eisen op wettelijke regels. Het OSB-keurmerk laat zien dat het OSB-lid staat voor kwaliteit en financiële betrouwbaarheid. Een bedrijf met OSB-keurmerk gaat netjes om met dienstverlening, personeel en administratie. De NEN 4400-1 certificering is onderdeel van het OSB-keurmerk.

Meer over het OSB-Keurmerk