Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Nieuws en pers

Arbeidsmarktregio Midden Holland faciliteert ISS bij creëren duurzame banen

Schakelpunt Landelijke Werkgevers brengt harmonisatie regelgeving Participatiewet weer stap verder

De arbeidsmarktregio Midden Holland faciliteert ISS Facility Services bij het creëren van duurzame banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De partijen zijn bij elkaar gekomen dankzij het Schakelpunt Landelijke Werkgevers van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, dat arbeidsmarktregio’s ondersteunt bij de harmonisatie van de regelgeving en uitvoering van de Participatiewet. Dit in navolging op de arbeidsmarktregio Foodvalley en Haaglanden die op eigen initiatief ook afspraken hebben gemaakt met ISS.

ISS Facility Services is in Nederland actief in uiteenlopende segmenten met soms meer dan vijftig verschillende diensten, waaronder schoonmaak, catering en beveiliging. Het bedrijf voert een actief beleid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het gaat dan om mensen met een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet, jongeren tot 27 jaar, statushouders en mensen met een indicatie Banenafspraak.

Begeleiding door eigen medewerkers

Bijzonder is dat ISS zelf de regie voert over de begeleiding van de werknemers uit deze groepen met behulp van de directe collega’s op de werkvloer. ISS zoekt naar de kracht van individuele medewerkers om deze te laten groeien in werk en werkzaamheden. Juist doordat ISS de diensten aanbiedt met haar eigen medewerkers, kan het bedrijf nieuwe medewerkers zelf opleiden in de breedte of richting een specialisatie. Dat biedt een medewerker duurzaam perspectief, binnen of buiten ISS.

Eenduidige regelgeving in verschillende arbeidsmarktregio’s

Als landelijk werkend bedrijf heeft ISS behoefte aan eenduidige regelgeving en uitvoering van de Participatiewet in de verschillende arbeidsmarktregio’s. Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers regelt dat samen met het bedrijf en de regio’s, blijkt vandaag door de ondertekening.

Arbeidsmarktregio Midden Holland

Eelco Kingma (Hoofd afdeling Werk & Participatie): Het is ons doel om iedereen mee te laten doen in onze samenleving, werk is hierbij vaak een belangrijke voorwaarde. Ik ben daarom erg blij dat ISS Facility Services zich betrokken voelt bij deze mensen en voor hen banen creëert.”

Landelijke werkgevers, zoals ISS, hebben behoefte aan eenduidige regelgeving en uitvoering van de Participatiewet in de verschillende arbeidsmarktregio’s. Voor de arbeidsmarktregio Midden Holland, waaronder de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen vallen, is dit nu voor dit bedrijf geregeld. Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers heeft hierbij een ondersteunende rol gehad. Donderdag 3 oktober is de samenwerkingsovereenkomst getekend. Eelco Kingma: ”Ik hoop dat er veel bedrijven volgen’.

Uniforme afspraken

Jacqueline Mooiman, adviseur Schakelpunt Landelijke Werkgevers, is blij dat ISS Facility Services samen met het Schakelpunt door de landelijke aanpak kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt extra kansen kan bieden. “Ik hoop dat er veel bedrijven volgen.” Projectleider van het Schakelpunt Tanja Willemsen benadrukt dat werkgevers met vestigingen in verschillende gemeenten en regio’s uniforme afspraken willen maken. “Met UWV kon dit al. Het Schakelpunt verbindt ook de gemeenten hieraan door hen te ondersteunen bij het maken van regio-overstijgende afspraken.  Zo benutten we gezamenlijk meer baankansen.”

Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers en de Programmaraad

Landelijke werkgevers met vestigingen in vier of meer arbeidsmarktregio’s die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, duurzaam, betaald werk willen bieden, willen daarover uniforme afspraken kunnen maken met arbeidsmarktregio’s. Met het Schakelpunt Landelijke Werkgevers komt deProgrammaraad Regionale Arbeidsmarkt hieraan tegemoet. De Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken, ondersteunt de werkgever en de samenwerking van arbeidsmarktregio’s met het doel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers richt zich op het faciliteren van afspraken tussen landelijke werkgevers en arbeidsmarktregio’s.