Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Nieuws en pers
20181112 Gosling Coffee trip - visuele weergave van productieproces bij washing station

Vertrouwen op product met een goed karakter

Vanuit de partnership met Accenture wil Edwin Klinkert laten zien aan de medewerkers van Accenture waar ISS haar koffie vandaan haalt.

Wij Nederlanders zijn dol op koffie. Gemiddeld drinken we vier koppen per dag, ofwel een halve liter. Per jaar drinken we 6,5 miljoen liter, wat op jaarbasis neerkomt op 150 liter per persoon. We willen meer en vaker eerlijke producten van hoge kwaliteit. Keurmerken willen ons daarbij helpen. Deze keurmerken geven geen inzicht in de werkelijke herkomst en de impact op die locatie of voor die community.

Impactvol samenwerken

Dat is exact wat Gosling Coffee doet. Gosling Coffee is een Nederlandse koffiebrander die zo veel mogelijk direct bij de koffieboeren zelf inkoopt. Door schakels in de keten weg te nemen, wordt het mogelijk om de boeren een betere prijs te betalen voor een beter product. Om te laten zien wat de impact is van deze manier van samenwerken, namen Bonnie van Poortvliet en Dick van den Heuvel van Gosling Coffee Marjolein Kurstjens (PwC), Erik Vlijm (ex-Accenture) en Edwin Klinkert (ISS/Accenture) mee naar het gebied waar zij de koffiebonen vandaan halen en onderwijs en educatie naar toe brengen. Gosling Coffee heeft een project in Oeganda waarin via een corporatie met 23 wasstations ongeveer 4000 families worden ondersteund.

Onderwijs en educatie

Dat doet Gosling door onderwijs te faciliteren door gebouwen en docenten, en door educatie van boeren. De wasstations spelen daarbij een centrale rol. Los van de rol die het speelt in de koffieproductie. Op deze punten komen de boerenfamilies samen komen om de oogst af te leveren.

20181112 Gosling Coffee trip  een van de scholen in het gebied die ondersteuning krijgen vanuit Gosl

Door de laaggeletterdheid gebeurt dat met iconen en illustraties. Het productieproces wordt uitgelegd aan de hand van visualisaties. Andere hulpmiddelen waarin Gosling wil gaan bijdragen volgend jaar zijn armbandjes in de kleur van rijpe bessen. Zo kunnen de plukkers de rijpe bessen er uit pikken en de rest laten hangen tot deze ook rijp zijn. Daarnaast wordt er gewerkt aan genderneutraliteit en worden mannen en vrouwen samen gemotiveerd mee te werken aan de productie van koffiebonen. Al deze activiteiten helpen de boeren, de corporatie en Gosling in het verbeteren van het productieproces en de kwaliteit van het eindproduct.

20181112 Gosling Coffee trip - visuele weergave van productieproces bij washing station

Een gedeelte van de opbrengst van de koffiebonen wordt direct apart gelegd voor onderwijs. Het gaat dus niet eerst de community in om te zien wat er overblijft. Daarmee wordt het risico dat er geen geld is voor docenten en materialen al verminderd. Vanuit Accenture en PwC is er voorafgaand aan de reis naar Oeganda 130 kilo aan schoolspullen (schriften en pennen) ingezameld. Deze spullen zijn uiteindelijk verdeeld over 8 scholen. De docenten waren heel dankbaar hiervoor.

20181112 Gosling Coffee trip - de ingezamelde schoolspullen worden verdeeld

Transparantie in de keten

Vanuit de partnership met Accenture wil Edwin Klinkert laten zien aan de medewerkers van Accenture waar ISS haar koffie vandaan haalt. Iets dat ook verwacht wordt van ISS door de medewerkers van PwC. Zij eisen transparantie van en in de keten. Ze willen de herkomst van een product weten. En of die eerlijke prijs ook bij de boeren terechtkomt en impact heeft op wonen, leven, werk en onderwijs. Nu is dat voor elke individuele consument erg lastig. Als consument moet u er op kunnen vertrouwen dat de leverancier doet wat het belooft en daar transparant in is.

Die transparantie voeren we vanuit ISS verder door op de verkooppunten van Gosling Coffee. Edwin stelt een fotoboek beschikbaar voor bezoekers en gasten van deze coffeebars. Zo krijgen de gasten letterlijk inzage in het productieproces en de activiteiten die Gosling Coffee onderneemt om 4000 boerenfamilies duurzaam te ondersteunen.