Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Pers en publicaties

Werkgevers nemen initiatief bij CAO schoonmaak

 

05-12-2011

                         Werkgevers nemen initiatief bij CAO schoonmaak / ISSWorld Netherlands - ISS
 
Dalfsen, 2 december 2011. Tijdens de 2e CAO-ronde in de schoonmaakbranche hebben de werkgevers ondanks de huidige economische crisis, krimp in de markt en forse bezuinigingen het initiatief genomen met een significant voorstel. Werkgevers spraken over een mogelijke investering van 3% voor een sterke en aantrekkelijke branche. Dit komt neer op zo'n 50 miljoen euro te besteden aan loon, pensioen en reiskosten. Dit is het dubbele percentage in vergelijk met vergelijkbare CAO’s die nu worden afgesloten. Vakbonden lijken vooralsnog vast te houden aan een eisenpakket wat neer komt op ruim 200 miljoen euro extra kosten. De CAO-onderhandelingen worden volgende week voortgezet.

Bij de huidige CAO-onderhandelingen willen de werkgevers een trendbreuk creëren door niet tegen elkaar maar met elkaar tot overeenstemming te komen. Dit is ook in lijn met de manier waarop de unieke Code Verantwoordelijk Marktgedrag is gemaakt. Deze is tot stand gekomen door een samenwerking tussen vakbonden, intermediairs, werkgevers en opdrachtgevers. In lijn met deze trend hebben de werkgevers het initiatief genomen de dialoog aan te gaan in een voorstel.

Anton Witte, 1e onderhandelaar OSB: "Ik ben blij dat de onderhandelingen zijn gestart met het onderling aanbieden van Sinterklaasletters en stokbrood met kaas. Dat tekent de intentie om in deze moeilijke tijden samen tot reële afspraken te komen. Wij hebben een zeer realistisch bod gedaan in het licht van de huidige crisis. Laten we volgende week in het belang van onze schoonmakers als werkgever en als vakbonden de juiste haalbare keuzen maken."

Bij OSB zijn 600 leden aangesloten die samen 80% van de markt realiseren. Zij zijn actief in schoonmaak van gebouwen, glazenwassen, gevelbehandeling, calamiteitenschoonmaak en reiniging in de voedingsmiddelenindustrie. In de branche werken 150.000 mensen, waarvan 120.000 bij OSB-leden. De schoonmaaksector speelt een zeer belangrijke rol in onze maatschappij. Bijna 1% van het BNP wordt voortgebracht door de sector en er werken mensen die zorgen voor een goede hygiëne voor ons allemaal. De sector kent een lage toetredingsdrempel voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De schoonmaakbranche is wijdvertakt in de gehele Nederlandse samenleving. Het zorgt niet alleen voor schone kantoren en scholen maar heeft de laatste jaren in toenemende mate de zorg op zich genomen voor de hygiëne voor kwetsbare groepen mensen, zoals in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Ook in de voedingsmiddelenindustrie speelt schoonmaak en hygiëne een cruciale rol bij het borgen van de voedselveiligheid.

Mocht u meer informatie willen kunt u contact opnemen met:
Melanie Klerx , OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten)

T (073) 648 38 50,  M 06-201 38 105,   F (073) 648 38 55,  m.klerx@osb.nl
www.osb.